W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

Do objawów tych dołączają się okresowo bóle w okolicy wątroby i śledziony, jako tzw. hemolityczne napady cechujące się nagłym wzmożonym rozpadem krwinek czerwonych i jeszcze większym zwiększeniem się bilirubiny we krwi. W żółtaczce hemolitycznej zmienia się postać krwinek czerwonych, które mogą stać się kuliste i mniejsze mikrospherocytosis. Krwinki wykazują również obniżenie swojej oporności na zmianę stężenia soli kuchennej. Normalna krwinka nie zmienia się i nie daje hemolizy w 0,46% roztworze soli kuchennej, natomiast w żółtaczce hemolitycznej krwinka może rozpuszczać się już w 0,7% roztworze soli. We krwi zjawiają się również retykulocyty, jako wyraz podrażnienia szpiku produktami rozpadu krwinek. W związku z rozpadem dojrzałych krwinek czerwonych podrażniony szpik oddaje do krwi postacie bardzo młode. Śledziona zatrzymuje krwinki czerwone, które gromadzą się w jej miąższu, natomiast zatoki śledziony są puste. Traci ona w związku z tym swoją wartość jako zbiornik krwi krążącej. W śledzionie występuje wzmożona fagocytoza krwinek czerwonych przez krwinki białe z następowym odkładaniem się w niej żelaza. [więcej w: depulpin, polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje, fosfeny ]

Powiązane tematy z artykułem: depulpin fosfeny polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje