W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

We krwi w tym rodzaju żółtaczki występuje zwiększenie się bilirubiny, kwasów żółciowych i cholesterolu. W patogenezie kolki żółciowej zasadniczą rolę odgrywa czynnik mechaniczny. Przesuwanie się kamienia w drogach żółciowych wywołuje skurcze mięśniówki tych dróg i ból jest odczynem na niemożność ich opróżnienia się. W przesuwaniu się, bowiem kamienia w drogach żółciowych biorą udział dwa mechanizmy, a mianowicie: prąd płynącej żółci i skurcze mięśniówki ścian przewodów żółciowych. W patogenezie kolki żółciowej wysunięto również pogląd, że zespół bólowy występujący w kolce żółciowej jest wynikiem miejscowego podrażnienia otrzewnej. Pogląd ten opiera się na spostrzeżeniach kliniki chirurgicznej, że podczas operacji z typowym zespołem bólowym właściwym kolce żółciowej, często nie stwierdzono kamieni, lecz miejscowe zapalenie otrzewnej. Samo zapalenie w drogach żółciowych może być również źródłem bodźców skurczowych w zwieraczach i drogach żółciowych, wskutek czego mogą powstawać typowe napady kolki żółciowej. Wydaje się, że zarówno czynnik zapalny jak i czynnik mechaniczny kojarzą się ze sobą, na co wskazują objawy ogólne. [hasła pokrewne: trawka marzeń cda, choroba weila, prestigio psp 5457 duo ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba weila prestigio psp 5457 duo trawka marzeń cda