Toll-like Receptor Receptor 4 i Aspergillosis w transplantacji komórek macierzystych ad

Postawiliśmy hipotezę, że polimorfizmy w genach TLR od dawcy i biorcy mogą wpływać na podatność na inwazyjną aspergilozę u biorców przeszczepów komórek krwiotwórczych. Aby przetestować tę hipotezę, przeanalizowaliśmy częstotliwości polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) dla czterech kandydujących genów TLR w kohorcie biorców przeszczepów komórek krwiotwórczych i niespokrewnionych dawców. Metody
Pacjenci
Wszyscy pacjenci, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych z ośrodka badawczego Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle Cancer Care Alliance w latach 1989-2004, kwalifikowali się do tej analizy. Uzyskano próbki i DNA wyodrębniono za pomocą naszego Programu Immunogenetyki Człowieka w ciągłym procesie, który opierał się wyłącznie na dostępności próbek i nie podano żadnych preferencji dla żadnych konkretnych zmiennych klinicznych. W przypadku badań odkrywczych i walidacyjnych pacjenci zostali wybrani sekwencyjnie z ogólnej puli próbek dostępnych w czasie, gdy przeprowadzono odpowiednie badania, a żaden pacjent nie był włączony do obu badań.
W badaniu odkrycia zidentyfikowaliśmy 374 pacjentów z dostępnym DNA, którzy przeszli pierwszy alogeniczny przeszczep komórek krwi od niepowiązanego dawcy w latach 1995-2003. Przypadki zidentyfikowano na podstawie raportów mikrobiologicznych i histopatologicznych na wykresach klinicznych i sklasyfikowano jako prawdopodobne lub udowodnione . Inwazyjna aspergiloza, z wykorzystaniem definicji opracowanych przez Grupę Badawczą ds. Mykotów Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oraz Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka.12 Wśród 374 pacjentów 38 zostało wykluczonych z jednego lub więcej następujące powody: zarówno dawcy jak i biorcy mieli nieznaną lub nieznaną rasę lub grupę etniczną (32 pacjentów), inwazyjną aspergilozę wystąpiło przed pierwszym lub po drugim przeszczepie (5), rozpoznanie inwazyjnej aspergilozy zostało sklasyfikowane jako możliwe (3 ), a infekcja była spowodowana inwazyjną pleśnią inną niż gatunek Aspergillus (2).
Do badania walidacyjnego wykorzystano dopasowaną metodę kontroli przypadku i uwzględniono biorców przeszczepów komórek krwiotwórczych od pokrewnych dawców. Minimalna liczba 100 przypadków z co najmniej jednym dopasowanym kontrolnym była wymagana dla nieparzystych stosunków w przybliżeniu 2,3, 2,0 i 1,8, z 80% mocy i 5% współczynnikiem błędu typu I, dla częstotliwości allelicznych 10%, 20% i 30%, odpowiednio (obliczone przy użyciu oprogramowania Quanto 1.2.3) .13 Wśród 223 pacjentów, u których inwazyjna aspergiloza wystąpiła między rokiem 1989 a 2004, zidentyfikowana z ogólnej puli z Programu Immunogenetyki Człowieka, 120 pacjentów zostało wykluczonych z jednego z z następujących powodów: dawca miał nieznaną lub inną rasę lub grupę etniczną (67 pacjentów), inwazyjną aspergilozę wystąpiło przed pierwszym lub po drugim przeszczepie (37) lub rozpoznanie inwazyjnej aspergilozy zostało sklasyfikowane jako możliwe (16 ). Dla każdego ze 103 pozostałych pacjentów z inwazyjną aspergilozą dopasowano od do 6 osób w zależności od wieku (<40 lub .40 lat), rasy dawców lub grupy etnicznej, rodzaju dawcy i roku przeszczepu (. 5 lat). Spośród 404 wybranych kontroli, 263 miało dostępne DNA i zostały włączone do badania walidacyjnego [więcej w: ginekolog endokrynolog warszawa, ginekolog na nfz białystok, garnuszek na klocuszek allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: garnuszek na klocuszek allegro ginekolog endokrynolog warszawa ginekolog na nfz białystok