Toll-like Receptor Receptor 4 i Aspergillosis w transplantacji komórek macierzystych ad 7

Ten haplotyp był obecny w nośnikach dwóch SNPs w silnym sprzęcie nierównowagi (1063G i 1363T), które wpływają na funkcję TLR4. Geny TLR zostały początkowo zidentyfikowane poprzez ich homologię z genem Toll w Drosophila melanogaster, który uruchamia produkcję drosomycyny i jest wymagany do skutecznej ochrony przed infekcjami grzybiczymi. 23 TLR4 ssaków został po raz pierwszy uznany za receptor transbłonowy lipopolisacharydu, kluczowy składnik dla wykrywanie bakterii Gram-ujemnych.24 Kolejne badania wykazały, że TLR4 bierze również udział w rozpoznawaniu ligandów grzybowych, w tym mannanu (pochodzącego z Candida albicans) 25 i glukuronoksylomannanu (pochodzącego z Cryptococcus neoformans) .26 W kilku badaniach podkreślono rolę TLR2 i TLR4 we wrodzonym rozpoznawaniu immunologicznym gatunków Aspergillus.5-10 Chociaż wykazano, że reakcje zależne od TLR2 zwiększają stymulację .-1,3 glukanem poprzez dectin-1, mikrobiologiczne ligandy Aspergillus fumigatus TLR2 i TLR4 nie zostały jeszcze zidentyfikowane.9
Zgłaszano, że SNP TLR4 1063G i 1363T są związane z podatnością na infekcje wywołane przez bakterie Gram-ujemne, 27, 28 C. albicans, 29 gatunków brucella, 30 syncytialnym wirusem oddechowym, 31 i Plasmodium falciparum.32 Osoby heterozygotyczne pod względem SNP 1063G i 1363T wykazują niską odpowiedź na lipopolisacharyd, co zmierzono na podstawie reakcji bronchospastycznej po inhalacji endotoksyny.33 Ponadto stwierdzono, że komórki nabłonka dróg oddechowych izolowane od osób heterozygotycznych wykazują niedobór odpowiedzi na lipopolisacharyd, co sugeruje, że 1063G i 1363T działają w dominujący sposób. w odniesieniu do allelu typu dzikiego.33 Jednak monocyty i krew pełna wyizolowana od osób heterozygotycznych nie wykazywały nieprawidłowej odpowiedzi na lipopolisacharyd, 34,35 co sugeruje, że wpływ tych polimorfizmów może się różnić w zależności od typów komórek lub warunków eksperymentalnych lub polimorfizmów. inne niż 1063G i 1363T zakłócają wyniki.
Możliwym ograniczeniem tego badania jest fakt, że powiązania genetyczne mogą być obciążone przez stratyfikację populacji36. Jednakże zaobserwowaliśmy podobne powiązanie w dwóch oddzielnych badaniach, co sugeruje, że efekt zakłócający jest mało prawdopodobny. Kolejnym ograniczeniem jest możliwość, że SNP i haplotypy TLR4 związane z inwazyjną aspergilozą znajdują się w nierównowadze sprzężeń z SNP w innym genie znajdującym się w pobliżu, które są odpowiedzialne za zmiany w fenotypie. Jednak fakt, że TLR4 jest niezbędnym receptorem dla gatunków Aspergillus i że SNP TLR4 1063 A / G i 1363 C / T zaburzają funkcję TLR4 sugeruje, że polimorfizmy w TLR4 są prawdopodobnie odpowiedzialne za obserwowane fenotypy. Wreszcie, polimorfizmy mogą nie być bezpośrednio związane z inwazyjną aspergilozą, ale zamiast tego mogą być związane z innymi czynnikami, takimi jak ostra GVHD lub seropozytywność CMV, które również wpływają na punkt końcowy.37,38 Jednak ta możliwość jest mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę analizę wieloczynnikową. , który zidentyfikował dawcę S4, ostrą GVHD i seropozytywność CMV jako trzy niezależne czynniki ryzyka.
Wcześniej wykazano, że polimorfizmy w genach kodujących interleukinę-10, receptor czynnika martwicy nowotworu typu 2, TLR1 i TLR6 wpływają na podatność na różne postacie kliniczne aspergilozy.39-43 Jednakże, polimorfizmy TLR4, które, jak stwierdzono, są znacząco związane z inwazyjnością aspergiloza pochodziła z komórek dawcy w przeszczepach komórek krwiotwórczych, a nie z komórek biorcy
[więcej w: prestigio psp 5457 duo, garnuszek na klocuszek allegro, depulpin ]

Powiązane tematy z artykułem: depulpin garnuszek na klocuszek allegro prestigio psp 5457 duo