Teoria zastoju zólci

W związku z różnym składem kamieni żółciowych niekiedy badacze dzielą te kamienie na zapalne i niezapalne, twierdząc, że w stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych występują kamienie barwnikowe i mieszane, w tych stanach zaś, w których nie ma zapalenia – kamienie cholesterolowe. Stwierdzono jednak, że w stanach niezapalnych mogą również powstawać kamienie mieszane. W powstawaniu kamieni źółciowych wysunięto zasadnicze trzy teorie, a mianowicie teorię zastoju żółci, teorię zakaźną i teorię chemiczną. Teoria zastoju żółci tłumaczy powstawanie kamieni tym, że żółć z różnych przyczyn nie odpływa dostatecznie z dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Przyczynami utrudniającymi odpływ żółci mogą być wrodzone anomalie przewodów żółciowych, siedzący tryb życia, ucisk okolicy wątroby nieodpowiednią odzieżą, opuszczenie trzewi, ciąża, choroby przewodu pokarmowego z obrzmieniem brodawki Vatera itd. Prócz tego skurcze zwieracza Oddiego i dróg żółciowych, jako zaburzenia ruchowe dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego powstające pod wpływem zaburzeń czynności układu nerwowego wegetatywnego, mogą doprowadzić do zastoju żółci. [patrz też: allegro kurtki pikowane, eskulap żary rejestracja, choroba weila ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro kurtki pikowane choroba weila eskulap żary rejestracja