Przez pluca wydalaja sie trucizny lotne

Przez płuca wydalają się trucizny lotne, jak np. alkohol, chloroform, eter, aceton przy cukrzycy,fenol, kresol i inne; Te jady w związku z wydalaniem ich przez płuca mogą je niekiedy uszkadzać. Przez skórę jako narząd wydalniczy również wydalają się niektóre trucizny, brom, fenol i inne, przy czym jako wyraz tego wydalania mogą powstać zmiany na skórze w postaci rumienia, trądzika, wysypek. a niekiedy może nawet dojść do powstawania ograniczonych martwic. Poza wydalaniem jadów ustrój posługuje się w obronie przed zatruciem jeszcze odkładaniem trucizn w tkankach w postaci nierozpuszczalnej i zobojętnionej. Czytaj dalej Przez pluca wydalaja sie trucizny lotne

Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Brak żółci w jelitach acholia upośledza trawienie tłuszczów. Kał przybiera barwę szarogliniastą, zawiera dużo tłuszczów, ma przykrą woń w związku z rozwijającymi się procesami fermentacyjno-gnilnymi. W późniejszych okresach żółtaczki ruchy jelitowe zostają upośledzone w związku z utratą napięcia mięśniówki jelit i powstają zaparcia. Długotrwałe nacieczenie barwnikami żółciowymi komórek trzustki prowadzi do jej przewlekłych stanów zapalnych z rozrostem tkanki łącznej pancreatitis chronica. Dotyczy to również nerek, w których może powstać zapalenie połączone z nerczycą. Czytaj dalej Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Zapalenie dróg zólciowych

Zapalenie dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego powoduje złuszczenie się nabłonka, który uwalnia cholesterol, wysięk zaś zapalny jest dostawcą wapnia. Zmiany fizyczne powstałe z powodu zapalenia warunkują wypadanie tych ciał dookoła ośrodka składającego się z komórki rozpadłego nabłonka, cząsteczki tłuszczu Iub cholesterolu, z nawarstwienia się zaś cholesterolu i wapnia kamień wzrasta. Teoria zakaźna powstawania kamieni żółciowych również w oderwaniu nie tłumaczy zagadnienia. Istnieją, bowiem dobrze znane w klinice przypadki kamieni żółciowych powstałych bez zakażenia dróg żółciowych. Niektórzy klinicyści twierdzą, że zakażenie jest sprawą wtórną i wikłającą kamicę żółciową. Czytaj dalej Zapalenie dróg zólciowych

Wypadanie cholesterolu z zólci

Zwiększoną cholesterolemię stwierdza się również w tych stanach, które usposabiają do wystąpienia kamicy żółciowej, a mianowicie w ciąży, podczas miesiączkowania, w okresach zdrowienia po chorobach zakaźnych, zwłaszcza po durze brzusznym. Prócz tego pokarm bogaty w cholesterol, jak tłuszcze, mózg, jaja i inne, mogą wywołać zwiększenie się cholesterolu we krwi i w żółci. Wypadanie cholesterolu z żółci jest uwarunkowane zmienioną czynnością samej komórki wątrobowej i może występować również przy prawidłowym, a nawet zmniejszonym poziomie cholesterolu we krwi i żółci. W myśl tej teorii zasadniczym czynnikiem nie jest bezwzględny wzrost cholesterolu, lecz zaburzenie stosunku cholesterolu do kwasów żółciowych w kierunku zwiększenia się cholesterolu. Wszystkie teorie mają, dużo dowodów, lecz żadna z nich nie może dostatecznie wytłumaczyć mechanizmu powstawania kamieni żółciowych. Czytaj dalej Wypadanie cholesterolu z zólci

Zóltaczka miazszowa

Stwierdzono, bowiem, że żółtaczki miąższowe występują częściej i przebiegają groźniej u ludzi, u których stwierdza się przewlekłe niedożywienie białkowe. Żółtaczka miąższowa zewnętrznie nie różni się od żółtaczki mechanicznej, lecz w zależności od czynnika, który wywołuje zmiany martwicze w wątrobie, zmienia się przebieg kliniczny żółtaczki. Żółtaczka, bowiem, jako objaw schorzenia wątroby, może przebiegać ciężko lub łagodnie, co zależy od rodzaju i rozległości zmian w wątrobie. Jeżeli wystąpi ostra rozległa martwica, to sprawa chorobowa przebiega bardzo ciężko i najczęściej prowadzi do śmierci. Ostra ograniczona martwica może przebiegać łagodnie i często po zlikwidowaniu się procesu chorobowego czynności wątroby powracają do stanu prawidłowego. Czytaj dalej Zóltaczka miazszowa

Przebycie zóltaczki zakaznej wywoluje odpornosc na powtórne zakazenie

Prawdopodobnie istnieje nosicielstwo w tej chorobie. Wirus dostaje się przez przewód pokarmowy z zanieczyszczonymi pokarmami i wodą. Na pokarmy mogą go przenosić muchy. Przebycie żółtaczki zakaźnej wywołuje odporność na powtórne zakażenie. Wirus tej żółtaczki udaje się przenieść na zwierzęta, u których występują charakterystyczne zmiany w wątrobie. Czytaj dalej Przebycie zóltaczki zakaznej wywoluje odpornosc na powtórne zakazenie

W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

We krwi w tym rodzaju żółtaczki występuje zwiększenie się bilirubiny, kwasów żółciowych i cholesterolu. W patogenezie kolki żółciowej zasadniczą rolę odgrywa czynnik mechaniczny. Przesuwanie się kamienia w drogach żółciowych wywołuje skurcze mięśniówki tych dróg i ból jest odczynem na niemożność ich opróżnienia się. W przesuwaniu się, bowiem kamienia w drogach żółciowych biorą udział dwa mechanizmy, a mianowicie: prąd płynącej żółci i skurcze mięśniówki ścian przewodów żółciowych. W patogenezie kolki żółciowej wysunięto również pogląd, że zespół bólowy występujący w kolce żółciowej jest wynikiem miejscowego podrażnienia otrzewnej. Czytaj dalej W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

Innego rodzaju zóltaczka zakazna jest choroba Weila

Innego rodzaju żółtaczką zakaźną jest choroba Weila – Wasiljewa wywołana przez krętek żółtaczki zakaźnej leptospira icterohaemorrhagiae. Krętek ten jest silnie chorobotwórczy zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt laboratoryjnych. Świnka morska zaszczepiona krętkiem żółtaczki zakaźnej, choruje od 5-12 dni i ginie. Po 4-5 dniach gorączki zjawia się żółtaczka, której towarzyszy spadek ciepłoty ciała i występują krwawienia z nosa, pyszczka oraz z odbytnicy. Sekcje wykazują ostrą ograniczoną martwicę wątroby, w narządach zaś innych przekrwienie z wybroczynami i wylewami krwawymi, Śledziona zawsze jest powiększona, czyli występuje zespół wątrobowo-śledzionowy. Czytaj dalej Innego rodzaju zóltaczka zakazna jest choroba Weila

MOCZ

MOCZ Mocz jest wodnym roztworem wielu ciał organicznych i nieorganicznych. Ciężar gatunkowy moczu waha się od 1001 do 1035, średnio przy normalnym pożywieniu i piciu wody od 1015-1019. Te wahania ciężaru gatunkowego zależą od ilości wolnej wody, jaką w danej chwili rozporządza ustrój w celu wyprowadzenia części stałych znajdujących się w moczu, a to przede wszystkim mocznika, chlorku sodu, kreatyniny i kwasu moczowego. Ilość wolnej wody w ustroju zależy zarówno od ilości wody do niego wprowadzonej, jak i od ilości wody wytwarzającej się w nim oraz od stopnia utraty wody przez płuca z powietrzem wydechowym, przez kiszki z kałem i przez skórę z potem. Istnieje jeszcze inny nie mniej ważny czynnik, który wpływa na zawartość wody w moczu, a tym samym na jego ciężar gatunkowy. Czytaj dalej MOCZ

Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1

Bezinterferonowa kombinacja inhibitora proteazy ABT-450 z rytonawirem (ABT-450 / r), nienukleozydowego inhibitora polimerazy ABT-333 i rybawiryny wykazała skuteczność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) w badaniu pilotażowym z udziałem pacjentów z HCV zakażenie genotypem 1. Dodatek innego silnego środka, inhibitor NS5A ABT-267, może poprawić skuteczność, szczególnie u pacjentów trudnych w leczeniu. Badanie to zaprojektowano w celu oceny wielu schematów bezpośredniego działania leków przeciwwirusowych i rybawiryny u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia lub którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie pegylowanym interferonem i rybawiryną. Metody
W tej fazie 2b, otwarte badanie z 14 podgrupami leczenia, 571 pacjentów bez marskości wątroby, którzy wcześniej nie otrzymali leczenia lub którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejszą terapię, zostało losowo przydzielonych do schematu ABT-450 / r, w połączeniu z ABT -267 lub ABT-333 lub obu, przez 8, 12 lub 24 tygodnie i otrzymała co najmniej jedną dawkę terapii. Czytaj dalej Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1