Ciala trujace

Ciała trujące Większość zarazków wytwarza swoiste era a trujące, tzw. egzotos które są wytworami przemiany materii zarazków, po wchłonięciu zaś tych wytworów do krwi powstaje -zatrucie ustroju. Prócz tego mogą uwalniać się z rozpadłych ciał bakteryjnych i ich rozpuszczenia jako tzw. endotoksyny. Jady bakteryjne mają powinowactwo do różnych tkanek i narządów: dając charakterystyczne objawy chorobowe. Czytaj dalej Ciala trujace

Barwniki zólciowe

Barwniki żółciowe i inne składniki żółci przechodzą w żółtaczce do płynów ustrojowych, do potu, do mleka, do cieczy wodnistej oka oraz do moczu nadając mu barwę ciemnego piwa. Do śliny, soku żołądkowego i trzustkowego oraz do śluzu i łez bilirubina ze krwi nie przechodzi. Żółte zabarwienie skóry wykazuje różne natężenie barwy w zależności od stopnia nagromadzenia się we krwi i tkankach bilirubiny. Skóra może, więc być barwy od lekkocytrynowej, pomarańczowożółtej i zielonej aż do bardzo ciemnożółtej. Na początku żółtaczki zabarwienie żółte występuje na spojówkach i twardówkach oczu, dolnej powierzchni języka i na podniebieniu twardym. Czytaj dalej Barwniki zólciowe

Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Brak żółci w jelitach acholia upośledza trawienie tłuszczów. Kał przybiera barwę szarogliniastą, zawiera dużo tłuszczów, ma przykrą woń w związku z rozwijającymi się procesami fermentacyjno-gnilnymi. W późniejszych okresach żółtaczki ruchy jelitowe zostają upośledzone w związku z utratą napięcia mięśniówki jelit i powstają zaparcia. Długotrwałe nacieczenie barwnikami żółciowymi komórek trzustki prowadzi do jej przewlekłych stanów zapalnych z rozrostem tkanki łącznej pancreatitis chronica. Dotyczy to również nerek, w których może powstać zapalenie połączone z nerczycą. Czytaj dalej Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe

Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe występują najczęściej, przy czym liczba ich może dojść od dziesiątków do tysięcy. Kamienie te tworzą się od razu całymi, grupami, z których każda różni się od innych nowopowstałych grup. Barwa tych kamieni jest różna, a mianowicie szara, biaława, zieIona lub lekkożółta. Wielkość kamieni mieszanych waha się od ziarnka prosa do orzecha laskowego. Kamienie te zwykle mają postać graniastą z płaskimi, wklęsłymi powierzchniami. Czytaj dalej Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe

Watroba równiez ulega powiekszeniu

Wątroba również ulega powiększeniu i w związku z tym żółtaczka hemolityczna daje obraz zespołu śledzionowo wątrobowego, a niektórzy żółtaczkę hemolityczną nazywają żółtaczką wątrobowo-śledzionową icterus hepato-lienalis, Wydolność czynnościowa wątroby jest jednak w żółtaczce hemolitycznej całkowicie zachowana. Zaburzenie czynności wątroby występuje dopiero wtedy, gdy dołączą się zmiany w drogach żółciowych na tle pleiochromii. Żółtaczka hemolityczna powstaje niekiedy u noworodków, zwłaszcza, gdy opóźniono przewiązanie i odcięcie pępowiny. Nadmierna liczba krwinek, które przeszły z krwią matki do krwi noworodka, ulega rozpadowi, wskutek czego powstaje u niego nadmiar bilirubiny, co wyraża się żółtaczką. Żółtaczka taka trwa kilka dni, po czym żółte zabarwienie -skóry znika i nie pozostawia żadnych śladów. Czytaj dalej Watroba równiez ulega powiekszeniu

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Czynnikiem wywołującym tego rodzaju żółtaczkę hemolityczną jest odmienność grup krwi matki i płodu w stosunku do, czynnika Rb. , Jeżeli płód ma w swojej krwi czynnik Rh, matka zaś nie posiada go, to we krwi matki powstają hemaglutyniny skierowane, przeciwko, krwinkom płodu. Aglutyniny przeciw-Rh przechodzą przez łożysko z matki do płodu wywołując rozpad jego krwinek. Następuje, więc uodpornienie matki, której ciała odpornościowe niszczą krwinki płodu. FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK Czynność ustroju tylko wtedy może się odbywać prawidłowo, gdy bezużyteczne a często szkodliwe dla niego wytwory przemiany materii zostaną usunięte na zewnątrz. Czytaj dalej FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Rola nerek

Rola nerek jednak polega nie tylko na usuwaniu szkodliwych lub bezwartościowych dla ustroju wytworów, przemiany materii, lecz także ciał wartościowych, w danej chwili zbytecznych, jak np. hormonów, witamin, a także obcych ustrojowi składników, np. leków. Ponadto dzięki wydalaniu wody i składników mineralnych nerki reguluj ą w tkankach zawartość wody i soli, przez co utrzymują stałość ciśnienia osmotycznego, stałość zawartości elektrolitów i biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej przez wydalanie wartości kwaśnych. Dzięki swoim właściwościom nerki spełniają jedną z najważniejszych czynności w układzie wydalniczym ustroju. Czytaj dalej Rola nerek

Randomizowana próba prewencyjnej angioplastyki w zawale mięśnia sercowego

W ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), zastosowanie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu tętnicy odpowiedzialnej za zawał (zawał lub sprawca, tętnica) poprawia rokowanie. Wartość PCI w niezwiązanych tętnicach wieńcowych z dużymi zwężeniami (profilaktyczna PCI) jest nieznana. Metody
Od 2008 r. Do 2013 r. Czytaj dalej Randomizowana próba prewencyjnej angioplastyki w zawale mięśnia sercowego

Faza 3 Badanie rekombinowanego białka fuzyjnego Fc IX Fc w hemofilii B

Profilaktyczna zmiana czynnika u pacjentów z hemofilią B poprawia wyniki, ale wymaga częstych iniekcji. Opracowano rekombinowane białko fuzyjne Fc czynnika IX (rFIXFc) o przedłużonym okresie półtrwania, aby zmniejszyć częstotliwość wymaganych iniekcji. Metody
Przeprowadziliśmy 3-fazowe, nierandomizowane, otwarte badanie dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki rFIXFc w profilaktyce, leczeniu krwawienia oraz okołooperacyjnej hemostazy u 123 wcześniej leczonych pacjentów płci męskiej. Wszyscy uczestnicy mieli co najmniej 12 lat i mieli ciężką hemofilię B (poziom endogennego czynnika IX ? 2 jm na decylitr lub ? 2% normalnych poziomów). Czytaj dalej Faza 3 Badanie rekombinowanego białka fuzyjnego Fc IX Fc w hemofilii B