Fosforylacja

Fosforylacja jest jedną z podstawowych czynności komórek wątrobowych, a cząsteczka choliny jest częścią składową tego procesu. W diecie wysokotłuszczowej lub wysokowęglowodanowej powstaje stłuszczenie wątroby z nacieczeniem jej tłuszczami obojętnymi. Nagromadzenie estrów cholesterolowych w wątrobie następuje wskutek zastosowania diety obficie cholesterolowej powstaje wówczas tzw. cholesterolowe stłuszczenie wątroby. Nasycenie tłuszczowe powstaje także we wczesnych okresach głodzenia z powodu przechodzenia tłuszczu ze składnic do wątroby. Czytaj dalej Fosforylacja

Kamienie cholesterolowe

Kamienie cholesterolowe składające się z cholesterolu mają postać okrągłą lub owalną, są barwy białej lub żółtawej, na przekroju zaś wykazują promieniste prążkowanie. Kamienie cholesterolowe są lekkie i pływają po wrzuceniu ich do wody. Palą się one jasnym płomieniem. Powierzchnia kamieni cholesterolowych jest gładka, lecz w miarę wysychania staje się szorstka, a nawet ziarnista. Zawierają one przeważnie jądro krystaliczne składające się z soli wapnia i barwników żółciowych. Czytaj dalej Kamienie cholesterolowe

Porazenie nerwu blednego

Porażenie nerwu błędnego i podrażnienie nerwu współczulnego wywołuje również zamknięcie zwieracza Oddiego, lecz wtedy mięśniówka pęcherzyka żółciowego traci swoje napięcie i pęcherzyk nie kurczy się. Taki stan również wywołuje zastój żółci i powstaje tzw. hipotoniczny zastoinowy pęcherzyk żółciowy. Całkowite przecięcie nerwu błędnego i współczulnego nie znosi zdolności zamykania się zwieracza Oddiego, gdyż działa wtedy wewnątrzścienny układ nerwowy. Zaburzenia gry nerwowej w czynności poszczególnych odcinków układu – pozawątrobowych dróg żółciowych prowadzi do stanów, które nazywamy dyskinezami. Czytaj dalej Porazenie nerwu blednego

Kolka zólciowa

Kolka żółciowa, wywołana skurczem mięśniówki pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Skurcze te powodują przesuwanie się kamienia do światła jelita. Kolka żółciowa objawia się nagłym i gwałtownym bólem występującym w okolicy wątroby i promieniującym do prawej łopatki, szyi, głowy oraz prawej połowy klatki piersiowej. Ból zwykle zjawia się po 3-4 godzinach od chwili spożycia pokarmu, to znaczy w tym czasie, kiedy treść pokarmowa znajduje się w dwunastnicy i wydziela się żółć. Bólowi często towarzyszą wymioty z początku zawartością żołądka, później dwunastnicy, w żółci zaś, która przechodzi do wymiocin, mogą znajdować się kamienie żółciowe nie większe niż drobne ziarenka pieprzu. Czytaj dalej Kolka zólciowa

Zóltaczka miazszowa

Stwierdzono, bowiem, że żółtaczki miąższowe występują częściej i przebiegają groźniej u ludzi, u których stwierdza się przewlekłe niedożywienie białkowe. Żółtaczka miąższowa zewnętrznie nie różni się od żółtaczki mechanicznej, lecz w zależności od czynnika, który wywołuje zmiany martwicze w wątrobie, zmienia się przebieg kliniczny żółtaczki. Żółtaczka, bowiem, jako objaw schorzenia wątroby, może przebiegać ciężko lub łagodnie, co zależy od rodzaju i rozległości zmian w wątrobie. Jeżeli wystąpi ostra rozległa martwica, to sprawa chorobowa przebiega bardzo ciężko i najczęściej prowadzi do śmierci. Ostra ograniczona martwica może przebiegać łagodnie i często po zlikwidowaniu się procesu chorobowego czynności wątroby powracają do stanu prawidłowego. Czytaj dalej Zóltaczka miazszowa

Rola nerek

Rola nerek jednak polega nie tylko na usuwaniu szkodliwych lub bezwartościowych dla ustroju wytworów, przemiany materii, lecz także ciał wartościowych, w danej chwili zbytecznych, jak np. hormonów, witamin, a także obcych ustrojowi składników, np. leków. Ponadto dzięki wydalaniu wody i składników mineralnych nerki reguluj ą w tkankach zawartość wody i soli, przez co utrzymują stałość ciśnienia osmotycznego, stałość zawartości elektrolitów i biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej przez wydalanie wartości kwaśnych. Dzięki swoim właściwościom nerki spełniają jedną z najważniejszych czynności w układzie wydalniczym ustroju. Czytaj dalej Rola nerek

Wprowadzenie pokarmów stalych

Wprowadzenie, bowiem do ustroju dużych ilości soli lub kwasów zmniejsza ilość wody wolnej i zwiększa wodochłonność koloidów, przejawia się pragnieniem i zmniejszoną ilością wydalanego moczu o wyższym niż w stanach normalnych stężeniu ciał stałych. Wprowadzenie pokarmów stałych z bardzo małą, ilością wody wywołuje zmniejszenie się ilości wydalanego moczu, zwiększenie się w nim części stałych, a więc i ciężaru gatunkowego. Najniższy ciężar gatunkowy moczu stwierdzamy u człowieka dobrze wypoczętego, to znaczy po całonocnym śnie, po wypiciu większej ilości wody bez pokarmów suchych. Ustrój wydala przy tym wodę nie tylko dopiero, co wypitą, lecz jak wykazały badania z pierwiastkami cechowanymi izotopy, wodę sprzed 2-3 dni. Mocz osesków cechuje większa zawartość wody i niski ciężar gatunkowy w związku z małą zawartością w ustroju chlorków, przy czym stężenie części stałych w moczu jest mniejsze niż we krwi. Czytaj dalej Wprowadzenie pokarmów stalych

Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1

Bezinterferonowa kombinacja inhibitora proteazy ABT-450 z rytonawirem (ABT-450 / r), nienukleozydowego inhibitora polimerazy ABT-333 i rybawiryny wykazała skuteczność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) w badaniu pilotażowym z udziałem pacjentów z HCV zakażenie genotypem 1. Dodatek innego silnego środka, inhibitor NS5A ABT-267, może poprawić skuteczność, szczególnie u pacjentów trudnych w leczeniu. Badanie to zaprojektowano w celu oceny wielu schematów bezpośredniego działania leków przeciwwirusowych i rybawiryny u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia lub którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie pegylowanym interferonem i rybawiryną. Metody
W tej fazie 2b, otwarte badanie z 14 podgrupami leczenia, 571 pacjentów bez marskości wątroby, którzy wcześniej nie otrzymali leczenia lub którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejszą terapię, zostało losowo przydzielonych do schematu ABT-450 / r, w połączeniu z ABT -267 lub ABT-333 lub obu, przez 8, 12 lub 24 tygodnie i otrzymała co najmniej jedną dawkę terapii. Czytaj dalej Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1

Łatki dezorganizacji w kory nowej dzieci z autyzmem AD 10

Wewnątrz tego modelu obserwacja widocznej łaty w jednej kontrolnej próbce również zwiększa możliwość występowania subklinicznego plastra łaty. Nie zaobserwowaliśmy na powierzchniach widocznych nieprawidłowości ekspresji markerowej specyficznej dla mikrogleju lub astroglei, co pokazuje, że brak sygnału in situ nie był niespecyficznym tkanką lub artefaktem przetwarzającym, wpływającym ogólnie na integralność matrycowego RNA. Doświadczenie post-hoc RT-PCR kierowane przez hybrydyzację in situ dodatkowo potwierdziło nasze oryginalne odkrycie, że obszary plastra reprezentują obszary ilościowego zmniejszenia sygnału, a nie artefakty z przetwarzania.
Siła standaryzowanej wysokoprzepustowej kolorymetrycznej hybrydyzacji in situ, stosowanej tutaj, polega na powtarzalności znakowania na dużych panelach genowych i na czułości metody znakowania somy komórek wyrażających w seriach cienkich tkanek. Czytaj dalej Łatki dezorganizacji w kory nowej dzieci z autyzmem AD 10

Stowarzyszenie spożywania orzechów z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością AD 5

Analizy dostosowane do wieku i dostosowane do wielu odmian wykazały znaczący odwrotny związek między częstością spożycia orzechów a całkowitą śmiertelnością zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (tabela 2). Wartości P dla heterogeniczności między kobietami i mężczyznami były większe niż 0,05 dla wszystkich kategorii spożycia orzechów; dlatego połączyliśmy wyniki tych niezależnych badań kohortowych. Łączne współczynniki ryzyka dla śmierci dla uczestników, którzy jedli orzechy, w porównaniu z tymi, którzy nie jedli orzechów, wynosiły 0,93 (przedział ufności 95% [CI], 0,90 do 0,96) dla spożycia nakrętek mniej niż raz w tygodniu, 0,89 (95 % CI, 0,86 do 0,93) raz na tydzień, 0,87 (95% CI, 0,83 do 0,90) przez dwa do czterech razy w tygodniu, 0,85 (95% CI, 0,79 do 0,91) przez pięć lub sześć razy w tygodniu, i 0,80 (95% CI, 0,73 do 0,86) przez siedem lub więcej razy w tygodniu (P <0,001 dla trendu). Ograniczone sześcienne spiny wykazały wzór podobny do analizy kategorycznej, a podobne wzorce zaobserwowano u kobiet i mężczyzn (ryc. Czytaj dalej Stowarzyszenie spożywania orzechów z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością AD 5