Ciala trujace

Ciała trujące Większość zarazków wytwarza swoiste era a trujące, tzw. egzotos które są wytworami przemiany materii zarazków, po wchłonięciu zaś tych wytworów do krwi powstaje -zatrucie ustroju. Prócz tego mogą uwalniać się z rozpadłych ciał bakteryjnych i ich rozpuszczenia jako tzw. endotoksyny. Jady bakteryjne mają powinowactwo do różnych tkanek i narządów: dając charakterystyczne objawy chorobowe. Czytaj dalej Ciala trujace

Zamkniecie przewodów zólciowych

Zamknięcie przewodów żółciowych może być całkowite lub częściowe. Całkowita niedrożność wspólnego przewodu żółciowego jest przyczyną znacznego rozszerzenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, do tego, stopnia się rozciąga, że, można go wyczuć palcami w postaci sprężystego tworu. Jeżeli pęcherzyk straci swoje napięcie i jest obkurczony przez zrosty wskutek poprzednio toczącego się w nim procesu zapalnego, to wyczuć go nie można. W przewodach żółciowych wątroby wytwarza się zastój żółci, która gromadzi się w nich, gdyż wytwarzanie żółci, chociaż zmniejszone, odbywa się stale. Przewody żółciowe mogą pękać. Czytaj dalej Zamkniecie przewodów zólciowych

Kamienie cholesterolowe

Kamienie cholesterolowe składające się z cholesterolu mają postać okrągłą lub owalną, są barwy białej lub żółtawej, na przekroju zaś wykazują promieniste prążkowanie. Kamienie cholesterolowe są lekkie i pływają po wrzuceniu ich do wody. Palą się one jasnym płomieniem. Powierzchnia kamieni cholesterolowych jest gładka, lecz w miarę wysychania staje się szorstka, a nawet ziarnista. Zawierają one przeważnie jądro krystaliczne składające się z soli wapnia i barwników żółciowych. Czytaj dalej Kamienie cholesterolowe

Zapalenie dróg zólciowych

Zapalenie dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego powoduje złuszczenie się nabłonka, który uwalnia cholesterol, wysięk zaś zapalny jest dostawcą wapnia. Zmiany fizyczne powstałe z powodu zapalenia warunkują wypadanie tych ciał dookoła ośrodka składającego się z komórki rozpadłego nabłonka, cząsteczki tłuszczu Iub cholesterolu, z nawarstwienia się zaś cholesterolu i wapnia kamień wzrasta. Teoria zakaźna powstawania kamieni żółciowych również w oderwaniu nie tłumaczy zagadnienia. Istnieją, bowiem dobrze znane w klinice przypadki kamieni żółciowych powstałych bez zakażenia dróg żółciowych. Niektórzy klinicyści twierdzą, że zakażenie jest sprawą wtórną i wikłającą kamicę żółciową. Czytaj dalej Zapalenie dróg zólciowych

Wypadanie cholesterolu z zólci

Zwiększoną cholesterolemię stwierdza się również w tych stanach, które usposabiają do wystąpienia kamicy żółciowej, a mianowicie w ciąży, podczas miesiączkowania, w okresach zdrowienia po chorobach zakaźnych, zwłaszcza po durze brzusznym. Prócz tego pokarm bogaty w cholesterol, jak tłuszcze, mózg, jaja i inne, mogą wywołać zwiększenie się cholesterolu we krwi i w żółci. Wypadanie cholesterolu z żółci jest uwarunkowane zmienioną czynnością samej komórki wątrobowej i może występować również przy prawidłowym, a nawet zmniejszonym poziomie cholesterolu we krwi i żółci. W myśl tej teorii zasadniczym czynnikiem nie jest bezwzględny wzrost cholesterolu, lecz zaburzenie stosunku cholesterolu do kwasów żółciowych w kierunku zwiększenia się cholesterolu. Wszystkie teorie mają, dużo dowodów, lecz żadna z nich nie może dostatecznie wytłumaczyć mechanizmu powstawania kamieni żółciowych. Czytaj dalej Wypadanie cholesterolu z zólci

W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

We krwi w tym rodzaju żółtaczki występuje zwiększenie się bilirubiny, kwasów żółciowych i cholesterolu. W patogenezie kolki żółciowej zasadniczą rolę odgrywa czynnik mechaniczny. Przesuwanie się kamienia w drogach żółciowych wywołuje skurcze mięśniówki tych dróg i ból jest odczynem na niemożność ich opróżnienia się. W przesuwaniu się, bowiem kamienia w drogach żółciowych biorą udział dwa mechanizmy, a mianowicie: prąd płynącej żółci i skurcze mięśniówki ścian przewodów żółciowych. W patogenezie kolki żółciowej wysunięto również pogląd, że zespół bólowy występujący w kolce żółciowej jest wynikiem miejscowego podrażnienia otrzewnej. Czytaj dalej W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

Innego rodzaju zóltaczka zakazna jest choroba Weila

Innego rodzaju żółtaczką zakaźną jest choroba Weila – Wasiljewa wywołana przez krętek żółtaczki zakaźnej leptospira icterohaemorrhagiae. Krętek ten jest silnie chorobotwórczy zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt laboratoryjnych. Świnka morska zaszczepiona krętkiem żółtaczki zakaźnej, choruje od 5-12 dni i ginie. Po 4-5 dniach gorączki zjawia się żółtaczka, której towarzyszy spadek ciepłoty ciała i występują krwawienia z nosa, pyszczka oraz z odbytnicy. Sekcje wykazują ostrą ograniczoną martwicę wątroby, w narządach zaś innych przekrwienie z wybroczynami i wylewami krwawymi, Śledziona zawsze jest powiększona, czyli występuje zespół wątrobowo-śledzionowy. Czytaj dalej Innego rodzaju zóltaczka zakazna jest choroba Weila

Watroba równiez ulega powiekszeniu

Wątroba również ulega powiększeniu i w związku z tym żółtaczka hemolityczna daje obraz zespołu śledzionowo wątrobowego, a niektórzy żółtaczkę hemolityczną nazywają żółtaczką wątrobowo-śledzionową icterus hepato-lienalis, Wydolność czynnościowa wątroby jest jednak w żółtaczce hemolitycznej całkowicie zachowana. Zaburzenie czynności wątroby występuje dopiero wtedy, gdy dołączą się zmiany w drogach żółciowych na tle pleiochromii. Żółtaczka hemolityczna powstaje niekiedy u noworodków, zwłaszcza, gdy opóźniono przewiązanie i odcięcie pępowiny. Nadmierna liczba krwinek, które przeszły z krwią matki do krwi noworodka, ulega rozpadowi, wskutek czego powstaje u niego nadmiar bilirubiny, co wyraża się żółtaczką. Żółtaczka taka trwa kilka dni, po czym żółte zabarwienie -skóry znika i nie pozostawia żadnych śladów. Czytaj dalej Watroba równiez ulega powiekszeniu

Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 9

U większości pacjentów, u których wystąpiła obiektywna odpowiedź, odpowiedzi były trwałe i były widoczne podczas wstępnej oceny (12 tygodni). Regresja guza była zgodna zarówno z konwencjonalnymi, jak i immunologicznymi wzorami odpowiedzi, takimi jak długotrwałe zmniejszenie obciążenia nowotworem w obecności nowych zmian. Biopsyjne próbki zmian regresyjnych były gęsto infiltrowane przez limfocyty T cytotoksyczne CD8 + (Figura 2A i 2B), co jest zgodne z mechanizmem działania lambrolizumabu. Jak pokazano na rycinie 2C i 2D, u niektórych pacjentów mogła wystąpić opóźniona odpowiedź po początkowym okresie, w którym zwiększyło się obciążenie nowotworem, proces zgodny z odpowiedzią immunologiczną. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 9

Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 8

Odkrycia w modelu myszy niosącym komórki chłoniaka z komórek płaszcza ludzkiego wszczepione w podskórnie wszczepioną ludzką kość płodową22 były zgodne z tymi obserwacjami, ujawniając znaczny wzrost liczby komórek chłoniaka z komórek płaszcza w krwi obwodowej 10 dni po leczeniu ibrutinibem, po których nastąpił spadek do poziomu bazowego do 28 dnia (dane nie pokazane). W sumie 34% pacjentów miało przejściowy wzrost bezwzględnej liczby limfocytów (wzrost o ?50% w stosunku do wartości wyjściowej i> 5000 komórek na milimetr sześcienny) w trakcie leczenia ibrutinibem, a liczba pików wystąpiła po medianie 4 tygodnie po rozpoczęcie leczenia (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Pod koniec drugiego cyklu podwyższony poziom limfocytów znacznie się zmniejszył i zmniejszył się w trakcie cyklu 4 lub 5. Czytaj dalej Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 8