Przebieg wizyty w gabinecie ginekologicznym.

 

width=300Każda wizyta kontrolna przebiega według ściśle wytyczonego harmonogramu. Badanie ginekologiczne zaczyna się od zebrania wywiadu. Dotyczy on objawów z przeszłości oraz w rodzinie, a także dane dotyczące cyklu miesiączkowego, informacje na temat współżycia. Podstawową informacją jest uzyskanie wiadomości na temat występowania niepokojących objawów, oraz czy pacjentka wykonała badania przesiewowe w kierunku raka sutka czy szyjki macicy. Badanie piersi jest niezbędnym elementem każdej wizyty, młode kobiety powinny okresowo je wykonywać, natomiast po 40 roku życia wskazana jest mammografia. Czytaj dalej Przebieg wizyty w gabinecie ginekologicznym.

Oferta dostosowana do potrzeb pacjenta.

width=300Badania profilaktyczne są dostępne niemal w każdym gabinecie lekarskim. Warto wiedzieć, że w przypadku niemal każdej dziedziny nie jest to jedyna oferta, jaką mają do zaoferowania specjaliści. Ginekolog Warszawa proponuje także cytologię, USG ginekologiczne, czyli jajników i macicy za pomocą sondy dopochwowej i przezbrzusznej. USG położnicze 2D,3D i 4D w postaci filmu, prenatalne I, II i III trymestru. Do jego zadań należy także opieka nad kobietami w ciąży, czyli przygotowania do ciąży i prowadzenie ciąży fizjologicznej i z obciążonym wywiadem. Czytaj dalej Oferta dostosowana do potrzeb pacjenta.

W procesie zakaznym odgrywaja role:

W procesie zakaźnym odgrywają rolę: l) zarazek wywołujący zakażenie, 2) ustrój, w którym ,zarazek rozwija się 3) środowisko, które wpływa zarówno na właściwości zarazka jak i na ustrój. Nie zawsze jednak zarazki, znajdujące się w ustroju, wywołują chorobę zakaźną. Człowiek np. może być nosicielem pewnych chorobotwórczych zarazków, jak np. pałeczki duru brzusznego, maczugowca błonicy, meningokoków. Czytaj dalej W procesie zakaznym odgrywaja role:

Bilirubina

Doświadczenia wykazują, że krew chorych na żółtaczkę jest trująca. Działanie trujące krwi zależy od zwiększonej zawartości w niej kwasów żółciowych i innych składników żółci oraz od nagromadzenia się we krwi wytworów wadliwej przemiany materii w związku z upośledzoną czynnością wątroby. Bilirubina znajdująca się w przebiegu żółtaczki w większej ilości we krwi również wykazuje działanie trujące. Wbrew, bowiem dawniejszym poglądom o jej nietrującym działaniu ustalono, że bilirubina jest bardziej trująca niż sole kwasów żółciowych po wprowadzeniu jej, bowiem do krwi następuje spadek ciśnienia krwi, osłabienie siły mięśnia sercowego, wzmożenie oddychania, spadek ciepłoty ciała, nawet o 2 stopnie, z zaburzeń zaś w układzie nerwowym wzmożenie odruchów, które następnie słabną i zanikają. Jasną jest rzeczą, że natężenie objawów zatrucia zależy od stężenia bilirubiny we krwi. Czytaj dalej Bilirubina

Kamienie cholesterolowe

Kamienie cholesterolowe składające się z cholesterolu mają postać okrągłą lub owalną, są barwy białej lub żółtawej, na przekroju zaś wykazują promieniste prążkowanie. Kamienie cholesterolowe są lekkie i pływają po wrzuceniu ich do wody. Palą się one jasnym płomieniem. Powierzchnia kamieni cholesterolowych jest gładka, lecz w miarę wysychania staje się szorstka, a nawet ziarnista. Zawierają one przeważnie jądro krystaliczne składające się z soli wapnia i barwników żółciowych. Czytaj dalej Kamienie cholesterolowe

kamienie zólciowe

Niezależnie od tego, jaki mechanizm w danej chwili działa powstaje zastój żółci. Okazuje się jednak, że sam zastój żółci nie stanowi przyczyny powstawania kamieni żółciowych u ludzi, chociaż u psów po odnerwieniu wątroby i powstaniu dyskinezy dróg żółciowych i pęcherzyka udaje się uzyskać kamienie żółciowe. Teoria zakaźna opiera się na twierdzeniu, że kamienie żółciowe powstają wskutek stanu zapalnego pęcherzyka i dróg żółciowych na tle zakażenia, czemu sprzyja zastój w nich żółci. Sprawcą zakażenia jest przeważnie pałeczka okrężnicy, która drogą wstępującą przy słabym wydzielaniu się żółci do dwunastnicy przedostaje się przez wspólny przewód żółciowy do pęcherzyka żółciowego i wyższych dróg żółciowych. Powstaje wtedy stan zapalny w postaci zapalenia pęcherzyka żółciowego cholecystitis lub dróg żółciowych cholangitis. Czytaj dalej kamienie zólciowe

Zarazek nie jest jeszcze scisle ustalony

Zarazek nie jest jeszcze ściśle ustalony. Patogenetycznie nie różni się ona od innych żółtaczek miąższowych dających rozległą martwicę choroby, jak to widzimy w ostrym żółtym zaniku wątroby. W tej chorobie towarzyszą żółtaczce duże krwawienia z nosa, żołądka, jelit oraz wylewy krwawe do narządów żółtaczkach zakaźnych, niezależnie od zarazka wywołującego, zmiany anatomiczne w wątrobie mają w zasadzie jednakowy charakter. Upośledzenie czynności wątroby następuje jednak nawet przy małych zmianach anatomicznych. Przede wszystkim są to zaburzenia w wydzielaniu bilirubiny onz w przemianie białkowej i tłuszczowej. Czytaj dalej Zarazek nie jest jeszcze scisle ustalony

MOCZ

MOCZ Mocz jest wodnym roztworem wielu ciał organicznych i nieorganicznych. Ciężar gatunkowy moczu waha się od 1001 do 1035, średnio przy normalnym pożywieniu i piciu wody od 1015-1019. Te wahania ciężaru gatunkowego zależą od ilości wolnej wody, jaką w danej chwili rozporządza ustrój w celu wyprowadzenia części stałych znajdujących się w moczu, a to przede wszystkim mocznika, chlorku sodu, kreatyniny i kwasu moczowego. Ilość wolnej wody w ustroju zależy zarówno od ilości wody do niego wprowadzonej, jak i od ilości wody wytwarzającej się w nim oraz od stopnia utraty wody przez płuca z powietrzem wydechowym, przez kiszki z kałem i przez skórę z potem. Istnieje jeszcze inny nie mniej ważny czynnik, który wpływa na zawartość wody w moczu, a tym samym na jego ciężar gatunkowy. Czytaj dalej MOCZ

Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1 AD 9

Wyniki te sugerują, że schemat zawierający mniej czynników (np. Bez rybawiryny) może być skuteczny w leczeniu tej populacji, ale ta możliwość musiałaby zostać zbadana w większych badaniach. Ostatnio opublikowano wyniki innych badań nad terapiami bez interferonu, które są obecnie opracowywane. Różne reżimy składające się z badanego inhibitora proteazy faldaprewiru i inhibitora polimerazy bez nukleozydów z rybawiryną, z czasem trwania leczenia od 16 do 40 tygodni, były powiązane z częstością utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12 tygodniu po leczeniu 52 do 69% wśród wcześniej nieleczonych pacjentów z Infekcja HCV z genotypem 1, z niskim odsetkiem odpowiedzi u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a lub genotypem innym niż CC12 IL28B. Czytaj dalej Faza 2b Próba terapii wolnej od interferonu dla wirusa zapalenia wątroby typu C Genotyp 1 AD 9

Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 8

Odkrycia w modelu myszy niosącym komórki chłoniaka z komórek płaszcza ludzkiego wszczepione w podskórnie wszczepioną ludzką kość płodową22 były zgodne z tymi obserwacjami, ujawniając znaczny wzrost liczby komórek chłoniaka z komórek płaszcza w krwi obwodowej 10 dni po leczeniu ibrutinibem, po których nastąpił spadek do poziomu bazowego do 28 dnia (dane nie pokazane). W sumie 34% pacjentów miało przejściowy wzrost bezwzględnej liczby limfocytów (wzrost o ?50% w stosunku do wartości wyjściowej i> 5000 komórek na milimetr sześcienny) w trakcie leczenia ibrutinibem, a liczba pików wystąpiła po medianie 4 tygodnie po rozpoczęcie leczenia (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Pod koniec drugiego cyklu podwyższony poziom limfocytów znacznie się zmniejszył i zmniejszył się w trakcie cyklu 4 lub 5. Czytaj dalej Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza AD 8