Wydalanie jadów

Wydalanie jadów Ustrój, po przedostaniu się doń jadów zarówno pochodzenia zewnętrznego jak i wewnętrznego, stara się dany jad unieszkodliwić i usunąć na zewnątrz. Usunięcie jadów odbywa się przez wymioty i biegunkę dzięki odruchowemu podrażnieniu żołądka i jelit. Z narządów wydalniczych pierwsze miejsce zajmują :erki które wydalają jady w postaci pierwotnej lub zmienionej. Nerki jednak dzięki zdolności zagęszczenia moczu wyzwalają często jady zagęszczone, które mogą je uszkadzać. Przewód pokarmowy wydala również do światła jelit rozmaite jady. Czytaj dalej Wydalanie jadów

Watroba wiaze i osadza w swoich komórkach metale

Wątroba wiąże i osadza w swoich komórkach metale, metaloidy, alkaloidy, łącząc je z białkami i kwasami żółciowymi. W tkance kostnej odkłada się fosfor, arsen i fluor. Odkładanie się jadów w tkankach łagodzi ostry przebieg zatrucia i powstaje wtedy najczęściej zatrucie podostre lub przewlekłe gdyż samo odkładanie się trucizn może uszkadzać tkanki wrażliwe, zwłaszcza tkankę nerwową. Trucizny odłożone w tkankach mogą uwolnić się pod wpływem rozmaitych czynników, zwłaszcza ostrych chorób zakaźnych, i wywołać zatrucie ostre. Najbardziej doskonałym sposobem, unieszkodliwienia jadów jest zdolność ustroju przeprowadzania jadów w związki obojętne lub mniej szkodliwe drogą procesów chemicznych. Czytaj dalej Watroba wiaze i osadza w swoich komórkach metale

Przez pluca wydalaja sie trucizny lotne

Przez płuca wydalają się trucizny lotne, jak np. alkohol, chloroform, eter, aceton przy cukrzycy,fenol, kresol i inne; Te jady w związku z wydalaniem ich przez płuca mogą je niekiedy uszkadzać. Przez skórę jako narząd wydalniczy również wydalają się niektóre trucizny, brom, fenol i inne, przy czym jako wyraz tego wydalania mogą powstać zmiany na skórze w postaci rumienia, trądzika, wysypek. a niekiedy może nawet dojść do powstawania ograniczonych martwic. Poza wydalaniem jadów ustrój posługuje się w obronie przed zatruciem jeszcze odkładaniem trucizn w tkankach w postaci nierozpuszczalnej i zobojętnionej. Czytaj dalej Przez pluca wydalaja sie trucizny lotne

Fosforylacja

Fosforylacja jest jedną z podstawowych czynności komórek wątrobowych, a cząsteczka choliny jest częścią składową tego procesu. W diecie wysokotłuszczowej lub wysokowęglowodanowej powstaje stłuszczenie wątroby z nacieczeniem jej tłuszczami obojętnymi. Nagromadzenie estrów cholesterolowych w wątrobie następuje wskutek zastosowania diety obficie cholesterolowej powstaje wówczas tzw. cholesterolowe stłuszczenie wątroby. Nasycenie tłuszczowe powstaje także we wczesnych okresach głodzenia z powodu przechodzenia tłuszczu ze składnic do wątroby. Czytaj dalej Fosforylacja

Nacieczenie tluszczowe

Rozrost tych włókien postępuje powoli, aż grupy zrazików zostaną zamknięte w oczkach sieci z grubej tkanki włóknistej. Podczas gdy zwłóknienie postępuje, tłuszcz nagromadzony w komórkach wątrobowych zanika. Rozrasta się również tkanka łączna w przewodach żółciowych. Wątroba wskutek tego procesu staje się jednostajnie zmniejszona w swoich wymiarach, śniadoźółta, o twardej konsystencji i guzkowatej powierzchni, przy czym guzki mają jednakowy wymiar. Ten obraz anatomo-patologiczny niczym się nie różni od marskości typu Laenneca u człowieka. Czytaj dalej Nacieczenie tluszczowe

Czynnosc serca w zóltaczce mechanicznej zwalnia sie nawet do- 40-50 uderzen na l minute

Czynność serca w żółtaczce mechanicznej zwalnia się nawet do- 40-50 uderzeń na l minutę z powodu podrażnienia nerwu błędnego kwasami żółciowymi i bilirubiną. W długotrwałej żółtaczce mechanicznej początkowe zwolnienie czynności serca ustępuje. Serce często wykazuje cechy uszkodzenia jego mięśnia, co może przejawiać się, jako rytm bliźniaczy bigeminia, powstający z nawarstwienia się trującego wpływu kwasów żółciowych i zwichnięcia równowagi nerwów wegetatywnych. Ciśnienie krwi w żółtaczce mechanicznej jest zawsze obniżone, doświadczenia zaś wykazały, że wprowadzenie żółci do krwi zwierzęcia wywołuje spadek ciśnienia krwi. Ściany naczyń stają się bardziej przepuszczalne w związku z działaniem wytworów trujących krążących we krwi. Czytaj dalej Czynnosc serca w zóltaczce mechanicznej zwalnia sie nawet do- 40-50 uderzen na l minute

Surowica krwi nabiera barwy zielonkawozóltej

We krwi stwierdza się obniżenie krzepliwości, co jest związane z obniżeniem się zawartości fibrynogenu we krwi i z niedoborem witaminy K, która z powodu braku żółci w jelitach nie może być wchłonięta. Oporność osmotyczna krwinek zwiększa się. Surowica krwi nabiera barwy zielonkawożółtej, co pochodzi ze zwiększenia się w niej bilirubiny. W stanach prawidłowych znajduje się w osoczu krwi od 0,25 do, 1,0 mg% bilirubiny, w żółtaczkach zaś 5-7 i więcej mg%. Bilirubina znajdująca się we krwi w przebiegu żółtaczki pochodzi z żółci zalegającej w wątrobie, co można stwierdzić odczynem Hijmans v. Czytaj dalej Surowica krwi nabiera barwy zielonkawozóltej

Przebycie zóltaczki zakaznej wywoluje odpornosc na powtórne zakazenie

Prawdopodobnie istnieje nosicielstwo w tej chorobie. Wirus dostaje się przez przewód pokarmowy z zanieczyszczonymi pokarmami i wodą. Na pokarmy mogą go przenosić muchy. Przebycie żółtaczki zakaźnej wywołuje odporność na powtórne zakażenie. Wirus tej żółtaczki udaje się przenieść na zwierzęta, u których występują charakterystyczne zmiany w wątrobie. Czytaj dalej Przebycie zóltaczki zakaznej wywoluje odpornosc na powtórne zakazenie

Wprowadzenie pokarmów stalych

Wprowadzenie, bowiem do ustroju dużych ilości soli lub kwasów zmniejsza ilość wody wolnej i zwiększa wodochłonność koloidów, przejawia się pragnieniem i zmniejszoną ilością wydalanego moczu o wyższym niż w stanach normalnych stężeniu ciał stałych. Wprowadzenie pokarmów stałych z bardzo małą, ilością wody wywołuje zmniejszenie się ilości wydalanego moczu, zwiększenie się w nim części stałych, a więc i ciężaru gatunkowego. Najniższy ciężar gatunkowy moczu stwierdzamy u człowieka dobrze wypoczętego, to znaczy po całonocnym śnie, po wypiciu większej ilości wody bez pokarmów suchych. Ustrój wydala przy tym wodę nie tylko dopiero, co wypitą, lecz jak wykazały badania z pierwiastkami cechowanymi izotopy, wodę sprzed 2-3 dni. Mocz osesków cechuje większa zawartość wody i niski ciężar gatunkowy w związku z małą zawartością w ustroju chlorków, przy czym stężenie części stałych w moczu jest mniejsze niż we krwi. Czytaj dalej Wprowadzenie pokarmów stalych

Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza

Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK) jest mediatorem szlaku sygnałowego receptora komórek B zaangażowanego w patogenezę nowotworów komórek B. W badaniu I fazy, ibrutinib, inhibitor BTK, wykazał aktywność przeciwnowotworową w kilku typach chłoniaka nieziarniczego, w tym chłoniaka z komórek płaszcza. Metody
W tym badaniu fazy 2 badano doustny ibrutinib w dawce dziennej 560 mg u 111 pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza. Pacjenci byli zapisani do dwóch grup: ci, którzy wcześniej otrzymali co najmniej 2 cykle leczenia bortezomibem i ci, którzy otrzymali mniej niż 2 pełne cykle bortezomibu lub nie otrzymali wcześniej leczenia bortezomibem. Czytaj dalej Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza