Fosforylacja

Fosforylacja jest jedną z podstawowych czynności komórek wątrobowych, a cząsteczka choliny jest częścią składową tego procesu. W diecie wysokotłuszczowej lub wysokowęglowodanowej powstaje stłuszczenie wątroby z nacieczeniem jej tłuszczami obojętnymi. Nagromadzenie estrów cholesterolowych w wątrobie następuje wskutek zastosowania diety obficie cholesterolowej powstaje wówczas tzw. cholesterolowe stłuszczenie wątroby. Nasycenie tłuszczowe powstaje także we wczesnych okresach głodzenia z powodu przechodzenia tłuszczu ze składnic do wątroby. Czytaj dalej Fosforylacja

ZÓLTACZKI

Alkoholicy, bowiem spalają alkohol zamiast tłuszczu, a jeżeli z różnych przyczyn ich dieta jest uboga w czynniki ipotropowe zawarte w białkach pełnowartościowych, to powstaje stłuszczenie wątroby przechodzące po pewnym czasie w jej marskość. Dawny pogląd, że alkohol bezpośrednio uszkadza komórki wątrobowe, stracił swoje podstawy i obecnie alkoholową marskość wątroby uważa się za schorzenie wywołane brakami czynników ipotropowych, gdyż alkohol zwiększa zapotrzebowanie na te czynniki. Zwłóknienie w marskości nie jest wynikiem martwicy komórek wątroby, lecz wynikiem powolnego zaniku z niedożywienia komórek leżących na obwodzie grup zrazików. ŻÓŁTACZKI Zaburzenia w wydzielaniu i wytwarzaniu żółci mogą doprowadzić do nagromadzenia się we krwi barwników żółciowych i innych składników żółci cholaemia, Prowadzi to do stanu, który nazywamy żółtaczką icterus, Charaktery tyczne dla żółtaczki jest żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych i spojówek oka. Barwniki żółciowe odkładają się w warstwie Malpighiego naskórka i pozostają w niej na długi okres czasu. Czytaj dalej ZÓLTACZKI

Barwniki zólciowe

Barwniki żółciowe i inne składniki żółci przechodzą w żółtaczce do płynów ustrojowych, do potu, do mleka, do cieczy wodnistej oka oraz do moczu nadając mu barwę ciemnego piwa. Do śliny, soku żołądkowego i trzustkowego oraz do śluzu i łez bilirubina ze krwi nie przechodzi. Żółte zabarwienie skóry wykazuje różne natężenie barwy w zależności od stopnia nagromadzenia się we krwi i tkankach bilirubiny. Skóra może, więc być barwy od lekkocytrynowej, pomarańczowożółtej i zielonej aż do bardzo ciemnożółtej. Na początku żółtaczki zabarwienie żółte występuje na spojówkach i twardówkach oczu, dolnej powierzchni języka i na podniebieniu twardym. Czytaj dalej Barwniki zólciowe

Objawy zatrucia w przebiegu zóltaczki

Objawy zatrucia w przebiegu żółtaczki mogą być różne w zależności od stopnia uszkodzenia wątroby oraz od wpływu czynnika trującego na narządy, które mogą być mniej lub bardziej na ten czynnik wrażliwe. Rozróżniamy trzy rodzaje żółtaczek w zależności od ich patogenezy i czynnika wywołującego, są to: żółtaczka mechaniczna, żółtaczka miąższowa i żółtaczka hemolityczna. Żółtaczka mechaniczna Żółtaczka mechaniczna powstaje wtedy, kiedy z tych czy innych przyczyn odpływ żółci z wątroby przez drogi żółciowe jest utrudniony lub zupełnie niemożliwy. Przyczyny wywołujące żółtaczkę mechaniczną są dwojakiego rodzaju, a mianowicie wewnętrzne i zewnętrzne. Do przyczyn wewnętrznych zaliczamy kamienie żółciowe, glisty ludzkie Ascaris lumbricoides wypełniające przewód żółciowy wspólny i blizny pozapalne błony śluzowe przewodu żółciowe go. Czytaj dalej Objawy zatrucia w przebiegu zóltaczki

Bilirubina

Doświadczenia wykazują, że krew chorych na żółtaczkę jest trująca. Działanie trujące krwi zależy od zwiększonej zawartości w niej kwasów żółciowych i innych składników żółci oraz od nagromadzenia się we krwi wytworów wadliwej przemiany materii w związku z upośledzoną czynnością wątroby. Bilirubina znajdująca się w przebiegu żółtaczki w większej ilości we krwi również wykazuje działanie trujące. Wbrew, bowiem dawniejszym poglądom o jej nietrującym działaniu ustalono, że bilirubina jest bardziej trująca niż sole kwasów żółciowych po wprowadzeniu jej, bowiem do krwi następuje spadek ciśnienia krwi, osłabienie siły mięśnia sercowego, wzmożenie oddychania, spadek ciepłoty ciała, nawet o 2 stopnie, z zaburzeń zaś w układzie nerwowym wzmożenie odruchów, które następnie słabną i zanikają. Jasną jest rzeczą, że natężenie objawów zatrucia zależy od stężenia bilirubiny we krwi. Czytaj dalej Bilirubina

Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego wyrażają się w uporczywym swędzeniu skóry, co występuje w 20 % przypadków żółtaczki mechanicznej. Swędzenie skóry nie zależy od ilości nagromadzonej w niej bilirubiny, lecz od podrażnienia zakończeń nerwowych skóry lub kory mózgowej kwasami żółciowymi lub innymi trującymi wytworami krążącymi we krwi. Zaburzenia pochodzące z kory mózgowej przejawiają się stanami przygnębienia, odczuwania gorzkiego smaku, niekiedy zaś widzeniem otaczających przedmiotów w żółtej barwie. Prócz tego w zatruciu większego stopnia występują wymioty oraz drgawki. W źółtaczce mechanicznej powstają również zaburzenia czynności wątroby, a nawet ogniska martwicze. Czytaj dalej Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Porazenie nerwu blednego

Porażenie nerwu błędnego i podrażnienie nerwu współczulnego wywołuje również zamknięcie zwieracza Oddiego, lecz wtedy mięśniówka pęcherzyka żółciowego traci swoje napięcie i pęcherzyk nie kurczy się. Taki stan również wywołuje zastój żółci i powstaje tzw. hipotoniczny zastoinowy pęcherzyk żółciowy. Całkowite przecięcie nerwu błędnego i współczulnego nie znosi zdolności zamykania się zwieracza Oddiego, gdyż działa wtedy wewnątrzścienny układ nerwowy. Zaburzenia gry nerwowej w czynności poszczególnych odcinków układu – pozawątrobowych dróg żółciowych prowadzi do stanów, które nazywamy dyskinezami. Czytaj dalej Porazenie nerwu blednego

Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe

Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe występują najczęściej, przy czym liczba ich może dojść od dziesiątków do tysięcy. Kamienie te tworzą się od razu całymi, grupami, z których każda różni się od innych nowopowstałych grup. Barwa tych kamieni jest różna, a mianowicie szara, biaława, zieIona lub lekkożółta. Wielkość kamieni mieszanych waha się od ziarnka prosa do orzecha laskowego. Kamienie te zwykle mają postać graniastą z płaskimi, wklęsłymi powierzchniami. Czytaj dalej Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe

Kolka zólciowa

Kolka żółciowa, wywołana skurczem mięśniówki pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Skurcze te powodują przesuwanie się kamienia do światła jelita. Kolka żółciowa objawia się nagłym i gwałtownym bólem występującym w okolicy wątroby i promieniującym do prawej łopatki, szyi, głowy oraz prawej połowy klatki piersiowej. Ból zwykle zjawia się po 3-4 godzinach od chwili spożycia pokarmu, to znaczy w tym czasie, kiedy treść pokarmowa znajduje się w dwunastnicy i wydziela się żółć. Bólowi często towarzyszą wymioty z początku zawartością żołądka, później dwunastnicy, w żółci zaś, która przechodzi do wymiocin, mogą znajdować się kamienie żółciowe nie większe niż drobne ziarenka pieprzu. Czytaj dalej Kolka zólciowa