Alemtuzumab vs. interferon beta-1a we wczesnym stwardnieniu rozsianym czesc 4

Odsetek pacjentów z przeżyciem bez nawrotów oceniano za pomocą regresji logistycznej. Szacowany odsetek pacjentów z utrzymującą się niepełnosprawnością lub nawrotem został wygenerowany metodą Kaplana-Meiera. Zanalizowany wskaźnik nawrotu oszacowano za pomocą regresji Poissona. Liczba pacjentów, którzy wymagali leczenia alemtuzumabem zamiast interferonu beta-1a, aby zapobiec jednemu pacjentowi z nawrotem lub utrzymującą się niepełnosprawnością została obliczona zgodnie z odsetkiem pacjentów, którzy nie mieli tych wyników w miesiącu 36.11. Porównanie wyników EDSS opierały się na powtarzanej analizie kowariancji. Czytaj dalej Alemtuzumab vs. interferon beta-1a we wczesnym stwardnieniu rozsianym czesc 4