Genomika i medycyna klinicznaTranslacyjne badania w genetyce i genomice

Śmierć w lipcu 2008 r. Victora A. McKusicka oznaczała koniec ery. McKusick, powszechnie uważany za twórcę genetyki medycznej, nadał zarówno nazwę, jak i ważną tożsamość nowej dyscyplinie naukowej – genomice – kiedy wraz z Frankiem Ruddle em założyli nowe czasopismo o tej nazwie 3 lata przed wprowadzeniem na rynek ludzki w 1990 r. Projekt genomu. Czytaj dalej Genomika i medycyna klinicznaTranslacyjne badania w genetyce i genomice