Wydalanie jadów

Wydalanie jadów Ustrój, po przedostaniu się doń jadów zarówno pochodzenia zewnętrznego jak i wewnętrznego, stara się dany jad unieszkodliwić i usunąć na zewnątrz. Usunięcie jadów odbywa się przez wymioty i biegunkę dzięki odruchowemu podrażnieniu żołądka i jelit. Z narządów wydalniczych pierwsze miejsce zajmują :erki które wydalają jady w postaci pierwotnej lub zmienionej. Nerki jednak dzięki zdolności zagęszczenia moczu wyzwalają często jady zagęszczone, które mogą je uszkadzać. Przewód pokarmowy wydala również do światła jelit rozmaite jady. Czytaj dalej Wydalanie jadów

Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Z drugiej strony podawanie zwierzętom diety ubogiej w cholinę powoduje gwałtowne powstawanie ogólnego naciecza tłuszczowego wątroby. W związku z tym cholinę należy uznać za nieodłączny składnik diety chroniącej przed stłuszczeniem wątroby. Wykryto również, że działanie ipotropowe jest właściwością pewnych białek nie zawierających choliny. Znaleziono np. , że kazeina, albuminy jaja kurzego, białka mięśni wołu i edestyna mają działanie ipotropowe, natomiast włóknik i gliadyna są w tym kierunku znacznie mniej skuteczne, a żelatyna zupełnie nie mają działania ipotropowego. Czytaj dalej Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Czynnosc serca w zóltaczce mechanicznej zwalnia sie nawet do- 40-50 uderzen na l minute

Czynność serca w żółtaczce mechanicznej zwalnia się nawet do- 40-50 uderzeń na l minutę z powodu podrażnienia nerwu błędnego kwasami żółciowymi i bilirubiną. W długotrwałej żółtaczce mechanicznej początkowe zwolnienie czynności serca ustępuje. Serce często wykazuje cechy uszkodzenia jego mięśnia, co może przejawiać się, jako rytm bliźniaczy bigeminia, powstający z nawarstwienia się trującego wpływu kwasów żółciowych i zwichnięcia równowagi nerwów wegetatywnych. Ciśnienie krwi w żółtaczce mechanicznej jest zawsze obniżone, doświadczenia zaś wykazały, że wprowadzenie żółci do krwi zwierzęcia wywołuje spadek ciśnienia krwi. Ściany naczyń stają się bardziej przepuszczalne w związku z działaniem wytworów trujących krążących we krwi. Czytaj dalej Czynnosc serca w zóltaczce mechanicznej zwalnia sie nawet do- 40-50 uderzen na l minute

Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Brak żółci w jelitach acholia upośledza trawienie tłuszczów. Kał przybiera barwę szarogliniastą, zawiera dużo tłuszczów, ma przykrą woń w związku z rozwijającymi się procesami fermentacyjno-gnilnymi. W późniejszych okresach żółtaczki ruchy jelitowe zostają upośledzone w związku z utratą napięcia mięśniówki jelit i powstają zaparcia. Długotrwałe nacieczenie barwnikami żółciowymi komórek trzustki prowadzi do jej przewlekłych stanów zapalnych z rozrostem tkanki łącznej pancreatitis chronica. Dotyczy to również nerek, w których może powstać zapalenie połączone z nerczycą. Czytaj dalej Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego wyrażają się w uporczywym swędzeniu skóry, co występuje w 20 % przypadków żółtaczki mechanicznej. Swędzenie skóry nie zależy od ilości nagromadzonej w niej bilirubiny, lecz od podrażnienia zakończeń nerwowych skóry lub kory mózgowej kwasami żółciowymi lub innymi trującymi wytworami krążącymi we krwi. Zaburzenia pochodzące z kory mózgowej przejawiają się stanami przygnębienia, odczuwania gorzkiego smaku, niekiedy zaś widzeniem otaczających przedmiotów w żółtej barwie. Prócz tego w zatruciu większego stopnia występują wymioty oraz drgawki. W źółtaczce mechanicznej powstają również zaburzenia czynności wątroby, a nawet ogniska martwicze. Czytaj dalej Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe

Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe występują najczęściej, przy czym liczba ich może dojść od dziesiątków do tysięcy. Kamienie te tworzą się od razu całymi, grupami, z których każda różni się od innych nowopowstałych grup. Barwa tych kamieni jest różna, a mianowicie szara, biaława, zieIona lub lekkożółta. Wielkość kamieni mieszanych waha się od ziarnka prosa do orzecha laskowego. Kamienie te zwykle mają postać graniastą z płaskimi, wklęsłymi powierzchniami. Czytaj dalej Kamienie mieszane cholesterolowo-barwnikowo-wapniowe

kamienie zólciowe

Niezależnie od tego, jaki mechanizm w danej chwili działa powstaje zastój żółci. Okazuje się jednak, że sam zastój żółci nie stanowi przyczyny powstawania kamieni żółciowych u ludzi, chociaż u psów po odnerwieniu wątroby i powstaniu dyskinezy dróg żółciowych i pęcherzyka udaje się uzyskać kamienie żółciowe. Teoria zakaźna opiera się na twierdzeniu, że kamienie żółciowe powstają wskutek stanu zapalnego pęcherzyka i dróg żółciowych na tle zakażenia, czemu sprzyja zastój w nich żółci. Sprawcą zakażenia jest przeważnie pałeczka okrężnicy, która drogą wstępującą przy słabym wydzielaniu się żółci do dwunastnicy przedostaje się przez wspólny przewód żółciowy do pęcherzyka żółciowego i wyższych dróg żółciowych. Powstaje wtedy stan zapalny w postaci zapalenia pęcherzyka żółciowego cholecystitis lub dróg żółciowych cholangitis. Czytaj dalej kamienie zólciowe

U chorych na kamice zólciowa uklad nerwowy wegetatywny nie jest zrównowazony

U chorych na kamicę żółciową układ nerwowy wegetatywny nie jest zrównoważony i wykazuje znacznie większą pobudliwość niż w stanach prawidłowych. Różne, więc przyczyny, które wyzwalają patologiczne odruchy wegetatywne, mogą doprowadzić do występowania kolki żółciowej. Do przyczyn tych należy poza miejscowymi sprawami zaliczyć stany emocjonalne, jak zmartwienie, strach i inne depresyjne stany psychiczne. Żółtaczka miąższowa Żółtaczka miąższowa powstaje wtedy, kiedy miąższ wątroby zostanie uszkodzony i komórki wątrobowe zmniejszają swoją zdolność wydzielania barwników do dróg żółciowych. Żółtaczka miąższowa jest skutkiem ograniczonego ostrego zapalenia wątroby, które anatomicznie odpowiada martwicy ograniczonej. Czytaj dalej U chorych na kamice zólciowa uklad nerwowy wegetatywny nie jest zrównowazony

Innego rodzaju zóltaczka zakazna jest choroba Weila

Innego rodzaju żółtaczką zakaźną jest choroba Weila – Wasiljewa wywołana przez krętek żółtaczki zakaźnej leptospira icterohaemorrhagiae. Krętek ten jest silnie chorobotwórczy zarówno dla człowieka, jak i dla zwierząt laboratoryjnych. Świnka morska zaszczepiona krętkiem żółtaczki zakaźnej, choruje od 5-12 dni i ginie. Po 4-5 dniach gorączki zjawia się żółtaczka, której towarzyszy spadek ciepłoty ciała i występują krwawienia z nosa, pyszczka oraz z odbytnicy. Sekcje wykazują ostrą ograniczoną martwicę wątroby, w narządach zaś innych przekrwienie z wybroczynami i wylewami krwawymi, Śledziona zawsze jest powiększona, czyli występuje zespół wątrobowo-śledzionowy. Czytaj dalej Innego rodzaju zóltaczka zakazna jest choroba Weila

Bogata w bilirubine zólc

W moczu nie stwierdza się nawet bilirubiny, gdyż tworzy ona w tej postaci żółtaczki bliżej nieokreślone większe drobiny, których nerka nie przepuszcza. W związku z tym, że w żółci przechodzącej do dwunastnicy znajduje się znacznie więcej bilirubiny, to tworzy się więcej urobiliny, która przechodzi do moczu, dlatego też w żółtaczce hemolitycznej stwierdza się w nim dużo urobiliny. Bogata w bilirubinę żółć może ulegać takiemu zgęstnieniu pleiochromia, że wytwarzają się czopy żółciowe zatykające przewody. Doprowadza to do dodatkowego powstawania żółtaczki mechanicznej i wtedy we krwi zwiększa się zawartość cholesterolu i kwasów żółciowych, które również przechodzą do moczu. Żółtaczka hemolityczna może przebiegać skrycie i chory może nawet jej nie zauważyć. Czytaj dalej Bogata w bilirubine zólc