Przedostawanie sie zarazka do ustroju

Przedostawanie się zarazka do ustroju Chorobotwórcze zarazki przedostają się do ustroju ze środowiska zewnętrznego, mianowicie z powietrza, z wody i pokarmów, które są zanieczyszczone wydzielinami zakażonych ludzi lub zwierząt. Dużą rolę w zakażeniu odgrywają zwierzęta domowe, gryzonie, owady, które albo bezpośrednio przenoszą dany zarazek (np. muchy), albo są pośrednimi gospodarzami (np. komary), to znaczy że w ich ustroju zarazek odbywa tylko pewien cykl , po którego przebyciu jest zdolny wywołać chorobę. Zarazek przedostaje się do ustroju rozmaitymi drogami, które nazywamy wrotami. Czytaj dalej Przedostawanie sie zarazka do ustroju

Ciala trujace

Ciała trujące Większość zarazków wytwarza swoiste era a trujące, tzw. egzotos które są wytworami przemiany materii zarazków, po wchłonięciu zaś tych wytworów do krwi powstaje -zatrucie ustroju. Prócz tego mogą uwalniać się z rozpadłych ciał bakteryjnych i ich rozpuszczenia jako tzw. endotoksyny. Jady bakteryjne mają powinowactwo do różnych tkanek i narządów: dając charakterystyczne objawy chorobowe. Czytaj dalej Ciala trujace

Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Z drugiej strony podawanie zwierzętom diety ubogiej w cholinę powoduje gwałtowne powstawanie ogólnego naciecza tłuszczowego wątroby. W związku z tym cholinę należy uznać za nieodłączny składnik diety chroniącej przed stłuszczeniem wątroby. Wykryto również, że działanie ipotropowe jest właściwością pewnych białek nie zawierających choliny. Znaleziono np. , że kazeina, albuminy jaja kurzego, białka mięśni wołu i edestyna mają działanie ipotropowe, natomiast włóknik i gliadyna są w tym kierunku znacznie mniej skuteczne, a żelatyna zupełnie nie mają działania ipotropowego. Czytaj dalej Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Czynnosc serca w zóltaczce mechanicznej zwalnia sie nawet do- 40-50 uderzen na l minute

Czynność serca w żółtaczce mechanicznej zwalnia się nawet do- 40-50 uderzeń na l minutę z powodu podrażnienia nerwu błędnego kwasami żółciowymi i bilirubiną. W długotrwałej żółtaczce mechanicznej początkowe zwolnienie czynności serca ustępuje. Serce często wykazuje cechy uszkodzenia jego mięśnia, co może przejawiać się, jako rytm bliźniaczy bigeminia, powstający z nawarstwienia się trującego wpływu kwasów żółciowych i zwichnięcia równowagi nerwów wegetatywnych. Ciśnienie krwi w żółtaczce mechanicznej jest zawsze obniżone, doświadczenia zaś wykazały, że wprowadzenie żółci do krwi zwierzęcia wywołuje spadek ciśnienia krwi. Ściany naczyń stają się bardziej przepuszczalne w związku z działaniem wytworów trujących krążących we krwi. Czytaj dalej Czynnosc serca w zóltaczce mechanicznej zwalnia sie nawet do- 40-50 uderzen na l minute

Surowica krwi nabiera barwy zielonkawozóltej

We krwi stwierdza się obniżenie krzepliwości, co jest związane z obniżeniem się zawartości fibrynogenu we krwi i z niedoborem witaminy K, która z powodu braku żółci w jelitach nie może być wchłonięta. Oporność osmotyczna krwinek zwiększa się. Surowica krwi nabiera barwy zielonkawożółtej, co pochodzi ze zwiększenia się w niej bilirubiny. W stanach prawidłowych znajduje się w osoczu krwi od 0,25 do, 1,0 mg% bilirubiny, w żółtaczkach zaś 5-7 i więcej mg%. Bilirubina znajdująca się we krwi w przebiegu żółtaczki pochodzi z żółci zalegającej w wątrobie, co można stwierdzić odczynem Hijmans v. Czytaj dalej Surowica krwi nabiera barwy zielonkawozóltej

Zapalenie dróg zólciowych

Zapalenie dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego powoduje złuszczenie się nabłonka, który uwalnia cholesterol, wysięk zaś zapalny jest dostawcą wapnia. Zmiany fizyczne powstałe z powodu zapalenia warunkują wypadanie tych ciał dookoła ośrodka składającego się z komórki rozpadłego nabłonka, cząsteczki tłuszczu Iub cholesterolu, z nawarstwienia się zaś cholesterolu i wapnia kamień wzrasta. Teoria zakaźna powstawania kamieni żółciowych również w oderwaniu nie tłumaczy zagadnienia. Istnieją, bowiem dobrze znane w klinice przypadki kamieni żółciowych powstałych bez zakażenia dróg żółciowych. Niektórzy klinicyści twierdzą, że zakażenie jest sprawą wtórną i wikłającą kamicę żółciową. Czytaj dalej Zapalenie dróg zólciowych

Powstawaniu kamieni zólciowych sprzyjaja jeszcze dodatkowe czynniki zwiazane z wiekiem

Przewaga jednego ze wspomnianych czynników może dać różne obrazy chorobowe w klinice. Powstawanie kamieni żółciowych nie zawsze prowadzi do choroby zwanej kamicą żółciową i niekiedy tylko w badaniu pośmiertnym stwierdza się w pęcherzyku żółciowym lub w przewodach liczne kamienie, mimo że osoba zmarła nigdy nie chorowała na kamicę żółciową i nie wykazywała w tym kierunku żadnych objawów. Powstawaniu kamieni żółciowych sprzyjają jeszcze dodatkowe czynniki związane z wiekiem, płcią i odziedziczeniem skazy artretycznej. W dzieciństwie kamienie żółciowe wytwarzają się bardzo rzadko. Kamica żółciowa jest w zasadzie chorobą wieku średniego 30-55 lat, najczęściej jednak występuje w wieku starszym i jak wykazują statystyki, co trzeci człowiek po 70 roku życia ma kamienie żółciowe. Czytaj dalej Powstawaniu kamieni zólciowych sprzyjaja jeszcze dodatkowe czynniki zwiazane z wiekiem

Bogata w bilirubine zólc

W moczu nie stwierdza się nawet bilirubiny, gdyż tworzy ona w tej postaci żółtaczki bliżej nieokreślone większe drobiny, których nerka nie przepuszcza. W związku z tym, że w żółci przechodzącej do dwunastnicy znajduje się znacznie więcej bilirubiny, to tworzy się więcej urobiliny, która przechodzi do moczu, dlatego też w żółtaczce hemolitycznej stwierdza się w nim dużo urobiliny. Bogata w bilirubinę żółć może ulegać takiemu zgęstnieniu pleiochromia, że wytwarzają się czopy żółciowe zatykające przewody. Doprowadza to do dodatkowego powstawania żółtaczki mechanicznej i wtedy we krwi zwiększa się zawartość cholesterolu i kwasów żółciowych, które również przechodzą do moczu. Żółtaczka hemolityczna może przebiegać skrycie i chory może nawet jej nie zauważyć. Czytaj dalej Bogata w bilirubine zólc

W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

Do objawów tych dołączają się okresowo bóle w okolicy wątroby i śledziony, jako tzw. hemolityczne napady cechujące się nagłym wzmożonym rozpadem krwinek czerwonych i jeszcze większym zwiększeniem się bilirubiny we krwi. W żółtaczce hemolitycznej zmienia się postać krwinek czerwonych, które mogą stać się kuliste i mniejsze mikrospherocytosis. Krwinki wykazują również obniżenie swojej oporności na zmianę stężenia soli kuchennej. Normalna krwinka nie zmienia się i nie daje hemolizy w 0,46% roztworze soli kuchennej, natomiast w żółtaczce hemolitycznej krwinka może rozpuszczać się już w 0,7% roztworze soli. Czytaj dalej W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

Stowarzyszenie spożywania orzechów z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością

Zwiększone spożycie orzechów wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia poważnych chorób przewlekłych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2. Jednak związek pomiędzy spożyciem orzechów i umieralnością pozostaje niejasny. Metody
Zbadaliśmy związek pomiędzy spożyciem orzechów i kolejną śmiertelnością całkowitą oraz przyczynowo-skutkową wśród 76 464 kobiet w badaniu zdrowia pielęgniarek (1980-2010) i 42 498 mężczyzn w badaniu follow-up Studium dla lekarzy (1986-2010). Uczestnicy z historią raka, choroby serca lub udaru zostali wykluczeni. Czytaj dalej Stowarzyszenie spożywania orzechów z całkowitą i specyficzną dla przyczyn śmiertelnością