CZYNNIKI BIOLOGICZNE

CZYNNIKI BIOLOGICZNE. 1. Drobnoustroje Zewnętrzne czynniki biologiczne, wywołujące chorobę, którymi szczegółowo zajmuje się mikrobiologia, są najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie. Tymi chorobotwórczymi czynnikami są przede wszystkim drobnoustroje; zwane także zarazkami, które w świecie mogą występować albo jako drobnoustroje widoczne pod mikroskopem, widoczne tylko w tramikroskopach. Zarazki, które wtargną do ustroju, wywołują w nim chorobę zakaźną. Czytaj dalej CZYNNIKI BIOLOGICZNE

ZÓLTACZKI

Alkoholicy, bowiem spalają alkohol zamiast tłuszczu, a jeżeli z różnych przyczyn ich dieta jest uboga w czynniki ipotropowe zawarte w białkach pełnowartościowych, to powstaje stłuszczenie wątroby przechodzące po pewnym czasie w jej marskość. Dawny pogląd, że alkohol bezpośrednio uszkadza komórki wątrobowe, stracił swoje podstawy i obecnie alkoholową marskość wątroby uważa się za schorzenie wywołane brakami czynników ipotropowych, gdyż alkohol zwiększa zapotrzebowanie na te czynniki. Zwłóknienie w marskości nie jest wynikiem martwicy komórek wątroby, lecz wynikiem powolnego zaniku z niedożywienia komórek leżących na obwodzie grup zrazików. ŻÓŁTACZKI Zaburzenia w wydzielaniu i wytwarzaniu żółci mogą doprowadzić do nagromadzenia się we krwi barwników żółciowych i innych składników żółci cholaemia, Prowadzi to do stanu, który nazywamy żółtaczką icterus, Charaktery tyczne dla żółtaczki jest żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych i spojówek oka. Barwniki żółciowe odkładają się w warstwie Malpighiego naskórka i pozostają w niej na długi okres czasu. Czytaj dalej ZÓLTACZKI

Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Z drugiej strony podawanie zwierzętom diety ubogiej w cholinę powoduje gwałtowne powstawanie ogólnego naciecza tłuszczowego wątroby. W związku z tym cholinę należy uznać za nieodłączny składnik diety chroniącej przed stłuszczeniem wątroby. Wykryto również, że działanie ipotropowe jest właściwością pewnych białek nie zawierających choliny. Znaleziono np. , że kazeina, albuminy jaja kurzego, białka mięśni wołu i edestyna mają działanie ipotropowe, natomiast włóknik i gliadyna są w tym kierunku znacznie mniej skuteczne, a żelatyna zupełnie nie mają działania ipotropowego. Czytaj dalej Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Kamica zólciowa

Kamica żółciowa Najczęstszą przyczyną powstawania żółtaczki mechanicznej jest choroba zwana kamicą żółciową cholelithiasis. Choroba ta polega na powstawaniu w pęcherzyku i drogach żółciowych swoistych kamieni, które przechodząc przez przewody mogą niekiedy doprowadzić do znacznych zmian, tych narządów zarówno czynnościowych, jak i anatomicznych. Liczba kamieni w pęcherzyku żółciowym może być bardzo rożna, waha się od l do wielu tysięcy. Wielkość kamieni waha się od ziarenka piasku do jaja kurzego, waga zaś dużych kamieni wynosi od 25 do 30 g, a nawet więcej. Kamienie w pęcherzyku żółciowy mają postać kulistą, w przewodzie żółciowym wspólnym niekiedy postać cygara, kamienie zaś powstające w wątrobowych przewodach żółciowych mogą mieć, wprawdzie wyjątkowo postać rozgałęzionego drzewa. Czytaj dalej Kamica zólciowa

Czynnosc ruchowa calego ukladu dróg zólciowych

Czynność ruchowa całego układu dróg żółciowych jest uzależniona od miejscowych zwojów nerwowych i układu nerwowego wegetatywnego, Słabe podrażnienie nerwu błędnego wywołuje otwarcie zewnętrznego pierścienia zwieracza Oddiego, ruch robaczkowy jego przedsionka centrum i skurcz pęcherzyka źółciowego. Prowadzi to do przechodzenia żółci do dwunastnicy, Silne natomiast podrażnienie wywołuje częściowe lub całkowite zamknięcie dwunastniczej części zwieracza Oddiego, wskutek czego skurcze pęcherzyka żółciowego nie są w stanie przepchać żółci do dwunastnicy. Powoduje to przerost zwieracza, rozszerzenie przewodu żółciowego, a także przerost pęcherzyka żółciowego. Wskutek tego powstaje hipertoniczny zastoinowy pęcherzyk żółciowy. Skurcze pęcherzyka żółciowego przy zamknięciu zwieracza Odcliego mogą wywołać bóle o charakterze kolki żółciowej. Czytaj dalej Czynnosc ruchowa calego ukladu dróg zólciowych

Teoria zastoju zólci

W związku z różnym składem kamieni żółciowych niekiedy badacze dzielą te kamienie na zapalne i niezapalne, twierdząc, że w stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych występują kamienie barwnikowe i mieszane, w tych stanach zaś, w których nie ma zapalenia – kamienie cholesterolowe. Stwierdzono jednak, że w stanach niezapalnych mogą również powstawać kamienie mieszane. W powstawaniu kamieni źółciowych wysunięto zasadnicze trzy teorie, a mianowicie teorię zastoju żółci, teorię zakaźną i teorię chemiczną. Teoria zastoju żółci tłumaczy powstawanie kamieni tym, że żółć z różnych przyczyn nie odpływa dostatecznie z dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Przyczynami utrudniającymi odpływ żółci mogą być wrodzone anomalie przewodów żółciowych, siedzący tryb życia, ucisk okolicy wątroby nieodpowiednią odzieżą, opuszczenie trzewi, ciąża, choroby przewodu pokarmowego z obrzmieniem brodawki Vatera itd. Czytaj dalej Teoria zastoju zólci

Powstawaniu kamieni zólciowych sprzyjaja jeszcze dodatkowe czynniki zwiazane z wiekiem

Przewaga jednego ze wspomnianych czynników może dać różne obrazy chorobowe w klinice. Powstawanie kamieni żółciowych nie zawsze prowadzi do choroby zwanej kamicą żółciową i niekiedy tylko w badaniu pośmiertnym stwierdza się w pęcherzyku żółciowym lub w przewodach liczne kamienie, mimo że osoba zmarła nigdy nie chorowała na kamicę żółciową i nie wykazywała w tym kierunku żadnych objawów. Powstawaniu kamieni żółciowych sprzyjają jeszcze dodatkowe czynniki związane z wiekiem, płcią i odziedziczeniem skazy artretycznej. W dzieciństwie kamienie żółciowe wytwarzają się bardzo rzadko. Kamica żółciowa jest w zasadzie chorobą wieku średniego 30-55 lat, najczęściej jednak występuje w wieku starszym i jak wykazują statystyki, co trzeci człowiek po 70 roku życia ma kamienie żółciowe. Czytaj dalej Powstawaniu kamieni zólciowych sprzyjaja jeszcze dodatkowe czynniki zwiazane z wiekiem

Bogata w bilirubine zólc

W moczu nie stwierdza się nawet bilirubiny, gdyż tworzy ona w tej postaci żółtaczki bliżej nieokreślone większe drobiny, których nerka nie przepuszcza. W związku z tym, że w żółci przechodzącej do dwunastnicy znajduje się znacznie więcej bilirubiny, to tworzy się więcej urobiliny, która przechodzi do moczu, dlatego też w żółtaczce hemolitycznej stwierdza się w nim dużo urobiliny. Bogata w bilirubinę żółć może ulegać takiemu zgęstnieniu pleiochromia, że wytwarzają się czopy żółciowe zatykające przewody. Doprowadza to do dodatkowego powstawania żółtaczki mechanicznej i wtedy we krwi zwiększa się zawartość cholesterolu i kwasów żółciowych, które również przechodzą do moczu. Żółtaczka hemolityczna może przebiegać skrycie i chory może nawet jej nie zauważyć. Czytaj dalej Bogata w bilirubine zólc

Randomizowana próba prewencyjnej angioplastyki w zawale mięśnia sercowego

W ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), zastosowanie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu tętnicy odpowiedzialnej za zawał (zawał lub sprawca, tętnica) poprawia rokowanie. Wartość PCI w niezwiązanych tętnicach wieńcowych z dużymi zwężeniami (profilaktyczna PCI) jest nieznana. Metody
Od 2008 r. Do 2013 r. Czytaj dalej Randomizowana próba prewencyjnej angioplastyki w zawale mięśnia sercowego