Rola nerek

Rola nerek jednak polega nie tylko na usuwaniu szkodliwych lub bezwartościowych dla ustroju wytworów, przemiany materii, lecz także ciał wartościowych, w danej chwili zbytecznych, jak np. hormonów, witamin, a także obcych ustrojowi składników, np. leków. Ponadto dzięki wydalaniu wody i składników mineralnych nerki reguluj ą w tkankach zawartość wody i soli, przez co utrzymują stałość ciśnienia osmotycznego, stałość zawartości elektrolitów i biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej przez wydalanie wartości kwaśnych. Dzięki swoim właściwościom nerki spełniają jedną z najważniejszych czynności w układzie wydalniczym ustroju. W związku z różnym wydzielaniem wody oraz składników organicznych i nieorganicznych wydalina nerkowa, czyli mocz, może zmieniać się zarówno pod wględem ilościowym, jak i jakościowym. Różna zawartość wody i części stałych w moczu zależy od różnej zawartości ich we krwi. W moczu Jednak zawartość tych ciał i wody jest większa niż we krwi, co wskazuje, że nerka posiada zdolność zagęszczania większości składników znajdujących się we krwi. Większość, bowiem składników moczu pochodzi ze krwi, wyjątek stanowi tylko amoniak, częściowo: kwas hipurowy i te drobne ilości białka, które zdrowa nerka wydziela jako złuszczone i rozpadłe komórki nabłonkowe kanalików. [przypisy: stolec owczy, polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje, rak nabłonkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje rak nabłonkowy stolec owczy