Bilirubina

Bilirubina, bowiem może powstać w układzie siateczkowo- śródbłonkowym wątroba zaś wydziela ją do żółci, która w przypadku nadmiernego tworzenia się tego barwnika zawiera go znacznie więcej. Żółtaczkę hemolityczną mogą wywołać wszystkie czynniki, które doprowadzają do zwiększonego rozpadu krwinek czerwonych. Komórka wątrobowa w żółtaczce hemolitycznej nie jest uszkodzona, a tylko nie nadąża wydzielać bilirubiny do żółci. Powstaje wtedy hperbilirubinemia z następową żółtaczką. Stężenie bilirubiny we krwi nie dochodzi do stężenia toksycznego, co sprawia, że chorzy przechodzą żółtaczkę hemolityczną przeważnie -lekko. Czytaj dalej Bilirubina

Zarazek nie jest jeszcze scisle ustalony

Zarazek nie jest jeszcze ściśle ustalony. Patogenetycznie nie różni się ona od innych żółtaczek miąższowych dających rozległą martwicę choroby, jak to widzimy w ostrym żółtym zaniku wątroby. W tej chorobie towarzyszą żółtaczce duże krwawienia z nosa, żołądka, jelit oraz wylewy krwawe do narządów żółtaczkach zakaźnych, niezależnie od zarazka wywołującego, zmiany anatomiczne w wątrobie mają w zasadzie jednakowy charakter. Upośledzenie czynności wątroby następuje jednak nawet przy małych zmianach anatomicznych. Przede wszystkim są to zaburzenia w wydzielaniu bilirubiny onz w przemianie białkowej i tłuszczowej. Czytaj dalej Zarazek nie jest jeszcze scisle ustalony

W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

We krwi w tym rodzaju żółtaczki występuje zwiększenie się bilirubiny, kwasów żółciowych i cholesterolu. W patogenezie kolki żółciowej zasadniczą rolę odgrywa czynnik mechaniczny. Przesuwanie się kamienia w drogach żółciowych wywołuje skurcze mięśniówki tych dróg i ból jest odczynem na niemożność ich opróżnienia się. W przesuwaniu się, bowiem kamienia w drogach żółciowych biorą udział dwa mechanizmy, a mianowicie: prąd płynącej żółci i skurcze mięśniówki ścian przewodów żółciowych. W patogenezie kolki żółciowej wysunięto również pogląd, że zespół bólowy występujący w kolce żółciowej jest wynikiem miejscowego podrażnienia otrzewnej. Czytaj dalej W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

MOCZ

MOCZ Mocz jest wodnym roztworem wielu ciał organicznych i nieorganicznych. Ciężar gatunkowy moczu waha się od 1001 do 1035, średnio przy normalnym pożywieniu i piciu wody od 1015-1019. Te wahania ciężaru gatunkowego zależą od ilości wolnej wody, jaką w danej chwili rozporządza ustrój w celu wyprowadzenia części stałych znajdujących się w moczu, a to przede wszystkim mocznika, chlorku sodu, kreatyniny i kwasu moczowego. Ilość wolnej wody w ustroju zależy zarówno od ilości wody do niego wprowadzonej, jak i od ilości wody wytwarzającej się w nim oraz od stopnia utraty wody przez płuca z powietrzem wydechowym, przez kiszki z kałem i przez skórę z potem. Istnieje jeszcze inny nie mniej ważny czynnik, który wpływa na zawartość wody w moczu, a tym samym na jego ciężar gatunkowy. Czytaj dalej MOCZ

Rola nerek

Rola nerek jednak polega nie tylko na usuwaniu szkodliwych lub bezwartościowych dla ustroju wytworów, przemiany materii, lecz także ciał wartościowych, w danej chwili zbytecznych, jak np. hormonów, witamin, a także obcych ustrojowi składników, np. leków. Ponadto dzięki wydalaniu wody i składników mineralnych nerki reguluj ą w tkankach zawartość wody i soli, przez co utrzymują stałość ciśnienia osmotycznego, stałość zawartości elektrolitów i biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej przez wydalanie wartości kwaśnych. Dzięki swoim właściwościom nerki spełniają jedną z najważniejszych czynności w układzie wydalniczym ustroju. Czytaj dalej Rola nerek

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Czynnikiem wywołującym tego rodzaju żółtaczkę hemolityczną jest odmienność grup krwi matki i płodu w stosunku do, czynnika Rb. , Jeżeli płód ma w swojej krwi czynnik Rh, matka zaś nie posiada go, to we krwi matki powstają hemaglutyniny skierowane, przeciwko, krwinkom płodu. Aglutyniny przeciw-Rh przechodzą przez łożysko z matki do płodu wywołując rozpad jego krwinek. Następuje, więc uodpornienie matki, której ciała odpornościowe niszczą krwinki płodu. FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK Czynność ustroju tylko wtedy może się odbywać prawidłowo, gdy bezużyteczne a często szkodliwe dla niego wytwory przemiany materii zostaną usunięte na zewnątrz. Czytaj dalej FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Watroba równiez ulega powiekszeniu

Wątroba również ulega powiększeniu i w związku z tym żółtaczka hemolityczna daje obraz zespołu śledzionowo wątrobowego, a niektórzy żółtaczkę hemolityczną nazywają żółtaczką wątrobowo-śledzionową icterus hepato-lienalis, Wydolność czynnościowa wątroby jest jednak w żółtaczce hemolitycznej całkowicie zachowana. Zaburzenie czynności wątroby występuje dopiero wtedy, gdy dołączą się zmiany w drogach żółciowych na tle pleiochromii. Żółtaczka hemolityczna powstaje niekiedy u noworodków, zwłaszcza, gdy opóźniono przewiązanie i odcięcie pępowiny. Nadmierna liczba krwinek, które przeszły z krwią matki do krwi noworodka, ulega rozpadowi, wskutek czego powstaje u niego nadmiar bilirubiny, co wyraża się żółtaczką. Żółtaczka taka trwa kilka dni, po czym żółte zabarwienie -skóry znika i nie pozostawia żadnych śladów. Czytaj dalej Watroba równiez ulega powiekszeniu

W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

Do objawów tych dołączają się okresowo bóle w okolicy wątroby i śledziony, jako tzw. hemolityczne napady cechujące się nagłym wzmożonym rozpadem krwinek czerwonych i jeszcze większym zwiększeniem się bilirubiny we krwi. W żółtaczce hemolitycznej zmienia się postać krwinek czerwonych, które mogą stać się kuliste i mniejsze mikrospherocytosis. Krwinki wykazują również obniżenie swojej oporności na zmianę stężenia soli kuchennej. Normalna krwinka nie zmienia się i nie daje hemolizy w 0,46% roztworze soli kuchennej, natomiast w żółtaczce hemolitycznej krwinka może rozpuszczać się już w 0,7% roztworze soli. Czytaj dalej W zóltaczce hemolitycznej zmienia sie postac krwinek czerwonych

Randomizowana próba prewencyjnej angioplastyki w zawale mięśnia sercowego

W ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), zastosowanie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu tętnicy odpowiedzialnej za zawał (zawał lub sprawca, tętnica) poprawia rokowanie. Wartość PCI w niezwiązanych tętnicach wieńcowych z dużymi zwężeniami (profilaktyczna PCI) jest nieznana. Metody
Od 2008 r. Do 2013 r. Czytaj dalej Randomizowana próba prewencyjnej angioplastyki w zawale mięśnia sercowego

Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 9

U większości pacjentów, u których wystąpiła obiektywna odpowiedź, odpowiedzi były trwałe i były widoczne podczas wstępnej oceny (12 tygodni). Regresja guza była zgodna zarówno z konwencjonalnymi, jak i immunologicznymi wzorami odpowiedzi, takimi jak długotrwałe zmniejszenie obciążenia nowotworem w obecności nowych zmian. Biopsyjne próbki zmian regresyjnych były gęsto infiltrowane przez limfocyty T cytotoksyczne CD8 + (Figura 2A i 2B), co jest zgodne z mechanizmem działania lambrolizumabu. Jak pokazano na rycinie 2C i 2D, u niektórych pacjentów mogła wystąpić opóźniona odpowiedź po początkowym okresie, w którym zwiększyło się obciążenie nowotworem, proces zgodny z odpowiedzią immunologiczną. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 9