Kolka zólciowa

Kolka żółciowa, wywołana skurczem mięśniówki pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Skurcze te powodują przesuwanie się kamienia do światła jelita. Kolka żółciowa objawia się nagłym i gwałtownym bólem występującym w okolicy wątroby i promieniującym do prawej łopatki, szyi, głowy oraz prawej połowy klatki piersiowej. Ból zwykle zjawia się po 3-4 godzinach od chwili spożycia pokarmu, to znaczy w tym czasie, kiedy treść pokarmowa znajduje się w dwunastnicy i wydziela się żółć. Bólowi często towarzyszą wymioty z początku zawartością żołądka, później dwunastnicy, w żółci zaś, która przechodzi do wymiocin, mogą znajdować się kamienie żółciowe nie większe niż drobne ziarenka pieprzu. Większe kamienie mogą zjawiać się w wymiocinach tylko wtedy, gdy z powodu sprawy zapalnej i przedziurawienia pęcherzyka powstanie przetoka pęcherzyka z dwunastnicą lub żołądkiem. Wymioty powstają na tle odruchowym wskutek podrażnienia otrzewnej. Silne bóle mogą drogą odruchową wpływać na zmianę czynności serca w postaci zwolnienia lub przyspieszenia jego rytmu lub niemiarowości, doprowadzając nawet do dychawicy sercowej z powodu osłabienia lewej komory serca. [patrz też: leczenie endometriozy, endometrioza, ginekologia ]

kamienie zólciowe

Niezależnie od tego, jaki mechanizm w danej chwili działa powstaje zastój żółci. Okazuje się jednak, że sam zastój żółci nie stanowi przyczyny powstawania kamieni żółciowych u ludzi, chociaż u psów po odnerwieniu wątroby i powstaniu dyskinezy dróg żółciowych i pęcherzyka udaje się uzyskać kamienie żółciowe. Teoria zakaźna opiera się na twierdzeniu, że kamienie żółciowe powstają wskutek stanu zapalnego pęcherzyka i dróg żółciowych na tle zakażenia, czemu sprzyja zastój w nich żółci. Sprawcą zakażenia jest przeważnie pałeczka okrężnicy, która drogą wstępującą przy słabym wydzielaniu się żółci do dwunastnicy przedostaje się przez wspólny przewód żółciowy do pęcherzyka żółciowego i wyższych dróg żółciowych. Powstaje wtedy stan zapalny w postaci zapalenia pęcherzyka żółciowego cholecystitis lub dróg żółciowych cholangitis. W warunkach normalnych sprawnie odpływająca żółć nie dopuszcza pałeczki okrężnicy do przedostania się z jelita do dróg żółciowych. W pęcherzyku żółciowym mogą również przechowywać się pałeczki duru brzusznego, np. u nosicieli, i pałeczki te mogą doprowadzić do powstawania kamieni. Zakażenie zstępujące powstałe wskutek przeniknięcia zarazków ze krwi do wątrobowych przewodów żółciowych i pęcherzyka może również wywołać ich stan zapalny. [przypisy: endometrioza stopnie, ginekolog, ginekolog Warszawa ]