Fosforylacja

Fosforylacja jest jedną z podstawowych czynności komórek wątrobowych, a cząsteczka choliny jest częścią składową tego procesu. W diecie wysokotłuszczowej lub wysokowęglowodanowej powstaje stłuszczenie wątroby z nacieczeniem jej tłuszczami obojętnymi. Nagromadzenie estrów cholesterolowych w wątrobie następuje wskutek zastosowania diety obficie cholesterolowej powstaje wówczas tzw. cholesterolowe stłuszczenie wątroby. Nasycenie tłuszczowe powstaje także we wczesnych okresach głodzenia z powodu przechodzenia tłuszczu ze składnic do wątroby. Czytaj dalej Fosforylacja

Ciala trujace

Ciała trujące Większość zarazków wytwarza swoiste era a trujące, tzw. egzotos które są wytworami przemiany materii zarazków, po wchłonięciu zaś tych wytworów do krwi powstaje -zatrucie ustroju. Prócz tego mogą uwalniać się z rozpadłych ciał bakteryjnych i ich rozpuszczenia jako tzw. endotoksyny. Jady bakteryjne mają powinowactwo do różnych tkanek i narządów: dając charakterystyczne objawy chorobowe. Czytaj dalej Ciala trujace

W procesie zakaznym odgrywaja role:

W procesie zakaźnym odgrywają rolę: l) zarazek wywołujący zakażenie, 2) ustrój, w którym ,zarazek rozwija się 3) środowisko, które wpływa zarówno na właściwości zarazka jak i na ustrój. Nie zawsze jednak zarazki, znajdujące się w ustroju, wywołują chorobę zakaźną. Człowiek np. może być nosicielem pewnych chorobotwórczych zarazków, jak np. pałeczki duru brzusznego, maczugowca błonicy, meningokoków. Czytaj dalej W procesie zakaznym odgrywaja role:

Zamkniecie przewodów zólciowych

Zamknięcie przewodów żółciowych może być całkowite lub częściowe. Całkowita niedrożność wspólnego przewodu żółciowego jest przyczyną znacznego rozszerzenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, do tego, stopnia się rozciąga, że, można go wyczuć palcami w postaci sprężystego tworu. Jeżeli pęcherzyk straci swoje napięcie i jest obkurczony przez zrosty wskutek poprzednio toczącego się w nim procesu zapalnego, to wyczuć go nie można. W przewodach żółciowych wątroby wytwarza się zastój żółci, która gromadzi się w nich, gdyż wytwarzanie żółci, chociaż zmniejszone, odbywa się stale. Przewody żółciowe mogą pękać. Czytaj dalej Zamkniecie przewodów zólciowych

Bilirubina

Doświadczenia wykazują, że krew chorych na żółtaczkę jest trująca. Działanie trujące krwi zależy od zwiększonej zawartości w niej kwasów żółciowych i innych składników żółci oraz od nagromadzenia się we krwi wytworów wadliwej przemiany materii w związku z upośledzoną czynnością wątroby. Bilirubina znajdująca się w przebiegu żółtaczki w większej ilości we krwi również wykazuje działanie trujące. Wbrew, bowiem dawniejszym poglądom o jej nietrującym działaniu ustalono, że bilirubina jest bardziej trująca niż sole kwasów żółciowych po wprowadzeniu jej, bowiem do krwi następuje spadek ciśnienia krwi, osłabienie siły mięśnia sercowego, wzmożenie oddychania, spadek ciepłoty ciała, nawet o 2 stopnie, z zaburzeń zaś w układzie nerwowym wzmożenie odruchów, które następnie słabną i zanikają. Jasną jest rzeczą, że natężenie objawów zatrucia zależy od stężenia bilirubiny we krwi. Czytaj dalej Bilirubina

Objawy zatrucia w przebiegu zóltaczki

Objawy zatrucia w przebiegu żółtaczki mogą być różne w zależności od stopnia uszkodzenia wątroby oraz od wpływu czynnika trującego na narządy, które mogą być mniej lub bardziej na ten czynnik wrażliwe. Rozróżniamy trzy rodzaje żółtaczek w zależności od ich patogenezy i czynnika wywołującego, są to: żółtaczka mechaniczna, żółtaczka miąższowa i żółtaczka hemolityczna. Żółtaczka mechaniczna Żółtaczka mechaniczna powstaje wtedy, kiedy z tych czy innych przyczyn odpływ żółci z wątroby przez drogi żółciowe jest utrudniony lub zupełnie niemożliwy. Przyczyny wywołujące żółtaczkę mechaniczną są dwojakiego rodzaju, a mianowicie wewnętrzne i zewnętrzne. Do przyczyn wewnętrznych zaliczamy kamienie żółciowe, glisty ludzkie Ascaris lumbricoides wypełniające przewód żółciowy wspólny i blizny pozapalne błony śluzowe przewodu żółciowe go. Czytaj dalej Objawy zatrucia w przebiegu zóltaczki

Barwniki zólciowe

Barwniki żółciowe i inne składniki żółci przechodzą w żółtaczce do płynów ustrojowych, do potu, do mleka, do cieczy wodnistej oka oraz do moczu nadając mu barwę ciemnego piwa. Do śliny, soku żołądkowego i trzustkowego oraz do śluzu i łez bilirubina ze krwi nie przechodzi. Żółte zabarwienie skóry wykazuje różne natężenie barwy w zależności od stopnia nagromadzenia się we krwi i tkankach bilirubiny. Skóra może, więc być barwy od lekkocytrynowej, pomarańczowożółtej i zielonej aż do bardzo ciemnożółtej. Na początku żółtaczki zabarwienie żółte występuje na spojówkach i twardówkach oczu, dolnej powierzchni języka i na podniebieniu twardym. Czytaj dalej Barwniki zólciowe

Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Z drugiej strony podawanie zwierzętom diety ubogiej w cholinę powoduje gwałtowne powstawanie ogólnego naciecza tłuszczowego wątroby. W związku z tym cholinę należy uznać za nieodłączny składnik diety chroniącej przed stłuszczeniem wątroby. Wykryto również, że działanie ipotropowe jest właściwością pewnych białek nie zawierających choliny. Znaleziono np. , że kazeina, albuminy jaja kurzego, białka mięśni wołu i edestyna mają działanie ipotropowe, natomiast włóknik i gliadyna są w tym kierunku znacznie mniej skuteczne, a żelatyna zupełnie nie mają działania ipotropowego. Czytaj dalej Cholina i metionina maja niezaprzeczalny wplyw na przemiane materii komórek watrobowych

Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego wyrażają się w uporczywym swędzeniu skóry, co występuje w 20 % przypadków żółtaczki mechanicznej. Swędzenie skóry nie zależy od ilości nagromadzonej w niej bilirubiny, lecz od podrażnienia zakończeń nerwowych skóry lub kory mózgowej kwasami żółciowymi lub innymi trującymi wytworami krążącymi we krwi. Zaburzenia pochodzące z kory mózgowej przejawiają się stanami przygnębienia, odczuwania gorzkiego smaku, niekiedy zaś widzeniem otaczających przedmiotów w żółtej barwie. Prócz tego w zatruciu większego stopnia występują wymioty oraz drgawki. W źółtaczce mechanicznej powstają również zaburzenia czynności wątroby, a nawet ogniska martwicze. Czytaj dalej Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Brak żółci w jelitach acholia upośledza trawienie tłuszczów. Kał przybiera barwę szarogliniastą, zawiera dużo tłuszczów, ma przykrą woń w związku z rozwijającymi się procesami fermentacyjno-gnilnymi. W późniejszych okresach żółtaczki ruchy jelitowe zostają upośledzone w związku z utratą napięcia mięśniówki jelit i powstają zaparcia. Długotrwałe nacieczenie barwnikami żółciowymi komórek trzustki prowadzi do jej przewlekłych stanów zapalnych z rozrostem tkanki łącznej pancreatitis chronica. Dotyczy to również nerek, w których może powstać zapalenie połączone z nerczycą. Czytaj dalej Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów