Rola nerek

Rola nerek jednak polega nie tylko na usuwaniu szkodliwych lub bezwartościowych dla ustroju wytworów, przemiany materii, lecz także ciał wartościowych, w danej chwili zbytecznych, jak np. hormonów, witamin, a także obcych ustrojowi składników, np. leków. Ponadto dzięki wydalaniu wody i składników mineralnych nerki reguluj ą w tkankach zawartość wody i soli, przez co utrzymują stałość ciśnienia osmotycznego, stałość zawartości elektrolitów i biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej przez wydalanie wartości kwaśnych. Dzięki swoim właściwościom nerki spełniają jedną z najważniejszych czynności w układzie wydalniczym ustroju. W związku z różnym wydzielaniem wody oraz składników organicznych i nieorganicznych wydalina nerkowa, czyli mocz, może zmieniać się zarówno pod wględem ilościowym, jak i jakościowym. Różna zawartość wody i części stałych w moczu zależy od różnej zawartości ich we krwi. W moczu Jednak zawartość tych ciał i wody jest większa niż we krwi, co wskazuje, że nerka posiada zdolność zagęszczania większości składników znajdujących się we krwi. Większość, bowiem składników moczu pochodzi ze krwi, wyjątek stanowi tylko amoniak, częściowo: kwas hipurowy i te drobne ilości białka, które zdrowa nerka wydziela jako złuszczone i rozpadłe komórki nabłonkowe kanalików. [przypisy: Ginekolog łódź, endometrioza stopnie, leczenie endometriozy ]

Zarazek nie jest jeszcze scisle ustalony

Zarazek nie jest jeszcze ściśle ustalony. Patogenetycznie nie różni się ona od innych żółtaczek miąższowych dających rozległą martwicę choroby, jak to widzimy w ostrym żółtym zaniku wątroby. W tej chorobie towarzyszą żółtaczce duże krwawienia z nosa, żołądka, jelit oraz wylewy krwawe do narządów żółtaczkach zakaźnych, niezależnie od zarazka wywołującego, zmiany anatomiczne w wątrobie mają w zasadzie jednakowy charakter. Upośledzenie czynności wątroby następuje jednak nawet przy małych zmianach anatomicznych. Przede wszystkim są to zaburzenia w wydzielaniu bilirubiny onz w przemianie białkowej i tłuszczowej. Może również nastąpić rozkojarzenie czynności wątroby i wtedy we krwi gromadzi się na przemian to bilirubina, to kwasy żółciowe żółtaczki miąższowe wpływają niekorzystnie na czynność innych narządów, w których zmiany nie różnią się w zasadzie od zmian powstających w żółtaczce mechanicznej. Żółtaczka hemolityczna Żółtaczka hemolityczna, będąca przejawem niedokrwistości hemolitycznej i powstaje wskutek nadmiernego rozpadu w ustroju krwinek czerwonych. Z uwolnionej przez krwinki hemoglobiny powstaje bilirubina, która przechodzi do krwi w chorobie tej wytwarza się ona w tak dużej ilości, że wątroba nie może wydzielić jej z żółcią. [patrz też: USG genetyczne, ginekologia, ginekolog Warszawa ]