Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza

Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK) jest mediatorem szlaku sygnałowego receptora komórek B zaangażowanego w patogenezę nowotworów komórek B. W badaniu I fazy, ibrutinib, inhibitor BTK, wykazał aktywność przeciwnowotworową w kilku typach chłoniaka nieziarniczego, w tym chłoniaka z komórek płaszcza. Metody
W tym badaniu fazy 2 badano doustny ibrutinib w dawce dziennej 560 mg u 111 pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza. Pacjenci byli zapisani do dwóch grup: ci, którzy wcześniej otrzymali co najmniej 2 cykle leczenia bortezomibem i ci, którzy otrzymali mniej niż 2 pełne cykle bortezomibu lub nie otrzymali wcześniej leczenia bortezomibem. Czytaj dalej Kierowanie BTK na Ibrutinib w nawrotowym lub opornym chłoniaku płaszcza

Alogliptyna po ostrym zespole wieńcowym u pacjentów z cukrzycą typu 2

Aby ocenić potencjalnie podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe związane z nowymi lekami przeciwhiperglikemicznymi u pacjentów z cukrzycą typu 2, agencje regulacyjne wymagają kompleksowej oceny profilu bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego nowych terapii przeciwcukrzycowych. Oceniliśmy wyniki sercowo-naczyniowe za pomocą alogliptyny, nowego inhibitora peptydazy dipeptydylowej 4 (DPP-4), w porównaniu z placebo u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy mieli niedawno ostry zespół wieńcowy. Metody
Losowo przypisaliśmy pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową wymagającą hospitalizacji w ciągu ostatnich 15 do 90 dni w celu otrzymania alogliptyny lub placebo oprócz istniejącej terapii przeciwhiperglikemicznej i terapii układu sercowo-naczyniowego. Projekt badania był podwójnie ślepą próbą o mniejszej wartości, z wcześniej określonym marginesem nierówności wynoszącym 1,3 dla współczynnika ryzyka dla pierwszorzędowego punktu końcowego zespołu zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego lub niekrytycznego udaru mózgu. Czytaj dalej Alogliptyna po ostrym zespole wieńcowym u pacjentów z cukrzycą typu 2

Zmutowany receptor prolaktyny i rodzinna hiperprolaktynemia AD 7

Tak więc, 24 godziny po stymulacji transfekowanych komórek HEK293 prolaktyną, niezmutującym His188, ale nie zmutowanym Arg188, receptory prolaktyny skutkowały zwiększoną ekspresją genu reporterowego CISH, tym samym potwierdzając efekty utraty funkcji zmutowanego receptora prolaktyny Arg188 (Rys. S10 w Uzupełniającym dodatku). Kotransfekcja niezmutowanymi His188 i zmutowanymi konstruktami PRLR Arg188 spowodowała zmniejszenie ekspresji reporterowej CISH, co jest zgodne z utratą funkcji i prawdopodobnym dominującym negatywnym działaniem zmutowanego receptora prolaktyny (Figura 2D i Fig. S10 i Tabela S7 w Dodatek dodatkowy). Czytaj dalej Zmutowany receptor prolaktyny i rodzinna hiperprolaktynemia AD 7

Łatki dezorganizacji w kory nowej dzieci z autyzmem AD 10

Wewnątrz tego modelu obserwacja widocznej łaty w jednej kontrolnej próbce również zwiększa możliwość występowania subklinicznego plastra łaty. Nie zaobserwowaliśmy na powierzchniach widocznych nieprawidłowości ekspresji markerowej specyficznej dla mikrogleju lub astroglei, co pokazuje, że brak sygnału in situ nie był niespecyficznym tkanką lub artefaktem przetwarzającym, wpływającym ogólnie na integralność matrycowego RNA. Doświadczenie post-hoc RT-PCR kierowane przez hybrydyzację in situ dodatkowo potwierdziło nasze oryginalne odkrycie, że obszary plastra reprezentują obszary ilościowego zmniejszenia sygnału, a nie artefakty z przetwarzania.
Siła standaryzowanej wysokoprzepustowej kolorymetrycznej hybrydyzacji in situ, stosowanej tutaj, polega na powtarzalności znakowania na dużych panelach genowych i na czułości metody znakowania somy komórek wyrażających w seriach cienkich tkanek. Czytaj dalej Łatki dezorganizacji w kory nowej dzieci z autyzmem AD 10