Ogólnoświatowa mapa polimorfizmu Plasmodium falciparum K13-Propeller ad 7

W dniu 3 nie znaleziono krążących pasożytów krwi w próbkach pobranych od 1533 afrykańskich pacjentów w 25 krajach, z wyjątkiem 9 pacjentów, z których każdy nosił allel typu dzikiego. 9 pacjentów z Afryki, którzy nosili allel A578S w dniu 0, byli wolne od pasożyta w dniu 3. Dyskusja
W tym badaniu podjęliśmy próbę profilowania globalnej dystrybucji polimorfizmów K13. Zakres tego badania, obejmujący 163 miejsca, z których pobrano próbki do mapowania molekularnego i 36 krajów z danymi dotyczącymi skuteczności terapeutycznej, doprowadził nas do wniosku, że oporność na artemizynę ogranicza się do Azji Południowo-Wschodniej i Chin, gdzie mutacje K13 związane z opornością osiągnęły średnią częstotliwość do utrwalenie. Stan ten kontrastuje z sytuacją w Ameryce Południowej, Oceanii, na Filipinach oraz w Azji Środkowej i Południowej, które zasadniczo nie zawierają niesynonimowych mutacji K13. W Afryce zaobserwowaliśmy wiele wysoce zróżnicowanych, mało częstotliwościowych, niesynonimowych mutacji, chociaż żadna z tych mutacji nie była związana z opornością na artemizynynę kliniczną, co oceniono na podstawie obecności pasożytów w dniu 3 po monoterapii artesuczanem lub 3-dniowym leczeniu opartym na artemisyninie . Nie widzieliśmy dowodów na inwazję na Afrykę przez azjatyckie allele oporowe, co było zgodne z wynikami wcześniejszych mniejszych badań.35-38,40,41,44,58,59 Na koniec nie zaobserwowano żadnej pozytywnej selekcji poza w Azji, która nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie skuteczności artemizyniny w większości krajów, w których malaria jest chorobą endemiczną.
W dwóch niezależnych ogniskach oporu, które zidentyfikowano w regionie obejmującym Kambodżę, Wietnam i Laos, a także obejmującym zachodnią Tajlandię, Myanmar i Chiny, zaobserwowaliśmy o wiele więcej przykładów pojawienia się mutacji związanych z opornością niż opisywano to wcześniej.28,29,55 To odkrycie wskazuje, że współczesna oporność na artemi- synę jest wynikiem wielu niezależnych zdarzeń emergencji obejmujących te same mutacje wraz z upowszechnianiem małej grupy mutacji endemicznych (Figura 3). Endemiczne mutacje są prawdopodobnie najstarsze, jak sugeruje analiza naszych zarchiwizowanych próbek, które wykazały, że wszystkie cztery powszechne współczesne haplotypy C580Y obserwowane w Kambodży były już dość częste 10 lat wcześniej w prowincji Pailin, epicentrum pojawienia się pasożyty oporne na artemisyninę (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym) .9,10 Nie obserwowaliśmy nakładania się zestawów mutacji i haplotypów w dwóch głównych obszarach oporności w Azji, co sugeruje obecność różnych presji selekcyjnych w tych dwóch obszarach. Różnice te mogą wynikać z zastosowania różnych terapii skojarzonych opartych na artemisyninie jako leczenia pierwszego rzutu, różnych typów populacji założycieli, 29,59 lub różnych ekosystemów epidemiologicznych.
Do chwili obecnej 13 niesynonimicznych mutacji związanych było z wolnym klirensem pasożyta, 3,12,24,2, 28,32 i 4 mutacje zostały potwierdzone jako powodujące zwiększoną szybkość przeżycia w stadium pierścieniowym w opornych na leki izolatach polowych in vitro24 lub w liniach pasożyta z edycją genową.45 W badaniu KARMA 8 niesynonimowych mutacji zaobserwowanych w Azji Południowo-Wschodniej i Chinach – F446I, N458Y, N537D, R539T, I543T, P553L, P574L i C580Y – wiązało się z pozytywnymi wynikami w dniu 3 wyniki, które były zgodne z danymi z poprzednich badań, w których wykorzystano okres półtrwania w fazie eliminacji pasożyta w celu zidentyfikowania oporności na artemizynę12,14,24,26-28 i które dostarczają dalszych dowodów na wskaźnik pozytywności w dniu 3 jako wrażliwy wskaźnik klinicznej odporności na artemisininy.
Mutacja A578S powszechnie obserwowana w Afryce12,35-40,44 i wykryta w Indiach, 31 Bangladeszach, 34 i Tajlandii była wrażliwa na RSA in vitro; odkrycie to nie miało związku z dodatnim wynikiem w dniu 3
[więcej w: trawka marzeń cda, stolec owczy, garnuszek na klocuszek allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: garnuszek na klocuszek allegro stolec owczy trawka marzeń cda