Ogólnoświatowa mapa polimorfizmu Plasmodium falciparum K13-Propeller ad 5

Wartości procentowe dla Czadu i Gambii pochodziły z próbki o wielkości mniejszej niż 50. Szczegóły dotyczące pobierania próbek i zróżnicowania K13 w zależności od kraju podano w tabelach S4, S5 i S7 oraz na rysunku S3 w dodatkowym dodatku. CAR oznacza Republikę Środkowoafrykańską. Ryc. 2. Ryc. 2. Rozkład częstości alleli K13 typu dzikiego. Pokazane są rozkłady allelu K13 dzikiego typu w Azji (panel A) i na całym świecie (panel B). Obszary, w których malaria jest endemiczna, są zacienione na szaro, a obszary uważane za wolne od malarii są pokazane na biało. Średnia częstotliwość allelu typu dzikiego jest wskazywana przez kod koloru. W panelu A poszczególne miejsca pobrania próbki zaznaczono krzyżykiem. W panelu B wykorzystano promień 100 km dla obszaru centralnie usytuowanego w każdym miejscu pobierania próbek lub w stolicy kraju, jeżeli do pobierania próbek nie użyto żadnego konkretnego miejsca. Dane dotyczące metod pobierania próbek i zróżnicowania K13 w zależności od kraju podano w tabelach S4, S5 i S7 oraz na rysunku S3 w dodatkowym dodatku.
Odsetek niesynonimicznych mutacji K13 był niejednorodny w Azji, od stałego (> 95%) do bardzo wysokiego (80-94%) w zachodniej Kambodży (ryc. S7 w dodatku uzupełniającym), do pośredniego (40 do 50%) w Mjanma i Wietnam, do umiarkowanego (10 do 20%) we wschodniej Kambodży, Tajlandii, Chinach i Laosie, do niskiego (<5%) w innym miejscu (rys. 1). W Ameryce Południowej, Oceanii i Afryce, mutacje niesynonimiczne K13 były rzadkie, z wyjątkiem kilku krajów afrykańskich (zakres od 3,0 do 8,3% w Gambii, Republice Środkowoafrykańskiej, Zambii, Komorach, Gwinei, Kenii i Czadzie). Nieokreślone mutacje K13 nie zostały wykryte w 27 krajach, z których otrzymano próbki (19 w Afryce, 2 w Azji, w Oceanii i 5 w Ameryce Południowej), jak pokazano na mapach rozmieszczenia alleli typu dzikiego (Figura 2).
Rysunek 3. Rysunek 3. Przegląd dystrybucji flankujących haplotypów C580Y, Y493H, R539T, I543T, P553L, P574L i F446I Nieortonimowe mutacje w K13 w dwóch regionach w Azji. Pokazano dwa obszary w Azji, w których pojedyncza K13 mutacje niesynonimiczne (oznaczone w kolorowych polach) były często identyfikowane: jeden obszar obejmujący Kambodżę, Wietnam i Laos oraz drugi obszar obejmujący zachodnią Tajlandię, Myanmar i Chiny. Grupy haplotypów C580Y, F446I, P574L i P553L są pokazane w różnych kolorach. Podobnie kolorowe ramki wskazują wspólne haplotypy, a kreskowane pola wskazują na obecność dodatkowych haplotypów specyficznych dla danego kraju. Na przykład, haplotypy C580Y, które są wspólne dla Kambodży, Wietnamu i Laosu (H29, H33 lub H43) są pokazane na czerwono, natomiast haplotyp C580Y znaleziony w Tajlandii (H42) jest pokazany na jasnoniebiesko. Pełne informacje na temat rozmieszczenia haplotypów znajdują się w Tabeli S9 i Ryc. S9 w Dodatku Uzupełniającym.
Indywidualne mutacje nieokreślone K13 wykazały ograniczoną lokalizację geograficzną. W Azji zidentyfikowano dwa odrębne obszary o różnych częstotliwościach poszczególnych mutacji: jeden obszar obejmujący Kambodżę, Wietnam i Laos, gdzie mutacje C580Y, R539T, Y493H i I543T były częste lub specyficzne, a drugi obszar obejmował zachodnią Tajlandię. , Myanmar i Chiny, gdzie mutacje F446I, N458Y, P574L i R561H były specyficzne (ryc.
[podobne: prestigio psp 5457 duo, choroba weila, ginekolog nfz białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba weila ginekolog nfz białystok prestigio psp 5457 duo