Faza 3 Badanie rekombinowanego białka fuzyjnego Fc IX Fc w hemofilii B

Profilaktyczna zmiana czynnika u pacjentów z hemofilią B poprawia wyniki, ale wymaga częstych iniekcji. Opracowano rekombinowane białko fuzyjne Fc czynnika IX (rFIXFc) o przedłużonym okresie półtrwania, aby zmniejszyć częstotliwość wymaganych iniekcji. Metody
Przeprowadziliśmy 3-fazowe, nierandomizowane, otwarte badanie dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki ...

ZÓLTACZKI

Alkoholicy, bowiem spalają alkohol zamiast tłuszczu, a jeżeli z różnych przyczyn ich dieta jest uboga w czynniki ipotropowe zawarte w białkach pełnowartościowych, to powstaje stłuszczenie wątroby przechodzące po pewnym czasie w jej marskość. Dawny pogląd, że alkohol bezpośrednio uszkadza komórki wątrobowe, stracił swoje podstawy i obecnie alkoholową marskość wątroby uważa się...

W patogenezie kolki zólciowej zasadnicza role odgrywa czynnik mechaniczny

We krwi w tym rodzaju żółtaczki występuje zwiększenie się bilirubiny, kwasów żółciowych i cholesterolu. W patogenezie kolki żółciowej zasadniczą rolę odgrywa czynnik mechaniczny. Przesuwanie się kamienia w drogach żółciowych wywołuje skurcze mięśniówki tych dróg i ból jest odczynem na niemożność ich opróżnienia się. W przesuwaniu się, bowiem kamienia w drogach żółci...

Podwyższony poziom VIII i D-dimerów w osoczu jako predyktory słabych wyników zakrzepicy u dzieci czesc 4

Heard (numer z 17 lipca) donosi, że acetylocysteina zmniejsza nasilenie uszkodzenia wątroby wywołanego przez zatrucie paracetamolem, przywracając wątrobową pulę glutationową. Jednak jednym z głównych problemów, o których nie wspomniano w artykule, jest możliwe obniżenie wskaźnika protrombiny (określonego w legendzie do ryciny 1), prognostycznego wskaźnika hepatotoksyczności.
...

Najnowsze zdjęcia w galerii eginekologwarszawa.edu:

327#prestigio psp 5457 duo allegro , #rak nabłonkowy , #ginekolog endokrynolog warszawa , #allegro kurtki pikowane , #eskulap żary rejestracja , #rak podstawnokomórkowy rokowania , #polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje , #stolec owczy , #błona odblaskowa , #garnuszek na klocuszek allegro ,