Letermovir do profilaktyki cytomegalowirusa w transplantacji komórek hematopoetycznych AD 8

Przerwanie leczenia było najczęściej spowodowane infekcjami (szczególnie zakażeniem CMV) i inwazjami (u 39% pacjentów w grupie placebo w porównaniu z 14% pacjentów w grupach letermowiru). Analizy zmiennych bezpieczeństwa, w tym wartości laboratoryjne i wyniki badań EKG (np. Wydłużony skorygowany odstęp QT) podczas 12-tygodniowego okresu badania, nie wykazały klinicznie istotnych tendencji charakterystycznych dla letermowiru. Dyskusja
W tej drugiej fazie badania profilaktycznego doustny letermowir w dawkach 120 mg i 240 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, był skuteczny w zapobieganiu replikacji CMV u bio...

Objawy zatrucia w przebiegu zóltaczki

Objawy zatrucia w przebiegu żółtaczki mogą być różne w zależności od stopnia uszkodzenia wątroby oraz od wpływu czynnika trującego na narządy, które mogą być mniej lub bardziej na ten czynnik wrażliwe. Rozróżniamy trzy rodzaje żółtaczek w zależności od ich patogenezy i czynnika wywołującego, są to: żółtaczka mechaniczna, żółtaczka miąższowa i żółtaczka hemolityczna. Żółtaczka mechaniczna Żółtaczka mechaniczna powstaje wtedy, kiedy z tych czy innych przyczyn odpływ żółci z wątroby przez drogi żółciowe jest utrudniony lub zupełnie niemożliwy. Przyczyny wywołujące żółtaczkę me...

Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego wyrażają się w uporczywym swędzeniu skóry, co występuje w 20 % przypadków żółtaczki mechanicznej. Swędzenie skóry nie zależy od ilości nagromadzonej w niej bilirubiny, lecz od podrażnienia zakończeń nerwowych skóry lub kory mózgowej kwasami żółciowymi lub innymi trującymi wytworami krążącymi we krwi. Zaburzenia pochodzące z kory mózgowej przejawiają się stanami przygnębienia, odczuwania gorzkiego smaku, niekiedy zaś widzeniem otaczających przedmiotów w żółtej barwie. Prócz tego w zatruciu większego stopnia występują wymioty oraz drgawki. W źółtaczce m...

Urządzenia do regulacji luzu szczęk

Ciała trujące Większość zarazków wytwarza swoiste era a trujące, tzw. egzotos które są wytworami przemiany materii zarazków, po wchłonięciu zaś tych wytworów do krwi powstaje -zatrucie ustroju. Prócz tego mogą uwalniać się z rozpadłych ciał bakteryjnych i ich rozpuszczenia jako tzw. endotoksyny. Jady bakteryjne mają powinowactwo do różnych tkanek i narządów: dając charakterystyczne objawy chorobowe. Jady więc w zasadzie nadają chorobie swoisty obraz ogólnego schorzenia ustroju. Cierpią jednak nie tylko narządy lub tkanki, do których zarazki mają powinowactwo, lecz cały ustrój. Jeżeli dl...

Najnowsze zdjęcia w galerii eginekologwarszawa.edu:

327#fosfeny , #prestigio psp 5457 duo allegro , #rak nabłonkowy , #ginekolog endokrynolog warszawa , #allegro kurtki pikowane , #eskulap żary rejestracja , #rak podstawnokomórkowy rokowania , #polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje , #stolec owczy , #błona odblaskowa ,