Alemtuzumab vs. interferon beta-1a we wczesnym stwardnieniu rozsianym ad 5

Wszystkie oceny bezpieczeństwa i skuteczności przebiegały zgodnie z planem, a pacjenci otrzymujący interferon beta-1a nadal przyjmowali lek. W momencie zawieszenia dawki, tylko 2 kwalifikujących się pacjentów (1%) nie otrzymało drugiego cyklu alemtuzumabu w 12. miesiącu, podczas gdy 155 pacjentów (75%) było wykluczonych z otrzymywania trzeciego cyklu alemtuzumabu w 24. miesiącu. program zapewniający szybką identyfikację i właściwe postępowanie z plamicą małopłytkową immunologiczną. Program ten obejmował edukację pacjentów i lekarzy, miesięcz...

Alemtuzumab vs. interferon beta-1a we wczesnym stwardnieniu rozsianym ad 9

Zmniejszenie obciążenia uszkodzeniem MRI z ważeniem T2 było większe u pacjentów otrzymujących alemtuzumab niż u pacjentów otrzymujących interferon beta-1a, chociaż różnica po 36 miesiącach nie była znacząca; porównania były ograniczone przez brakujące dane MRI i wysoką częstotliwość odstawiania dla interferonu beta-1a. Ta pozorna lepsza skuteczność alemtuzumabu nie była spowodowana słabą odpowiedzią na interferon beta-1a, ponieważ częstość nawrotów wśród pacjentów otrzymujących interferon beta-1a była niższa niż obserwowana w badaniach do...

Bevacizumab plus radioterapia-temozolomid dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma

Standardową terapią nowo zdiagnozowanego glioblastoma jest radioterapia oraz temozolomid. W tym badaniu 3 fazy ocenialiśmy efekt dodania bewacizumabu do radioterapii - temozolomidu w leczeniu świeżo zdiagnozowanego glioblastoma. Metody
Losowo przydzieliliśmy pacjentów z glejakiem nadnamiotowym do otrzymywania bewacizumabu dożylnie (10 mg na kilogram masy ciała co 2 tygodnie) lub placebo, a także do radioterapii (2 Gy 5 dni w tygodniu, maksymalnie 60 Gy) i doustnego temozolomidu (75 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dzień) przez 6 tygodni. Po 28-dniow...

Ból w chorobie sierpowatokrwinkowej

Zarazek nie jest jeszcze ściśle ustalony. Patogenetycznie nie różni się ona od innych żółtaczek miąższowych dających rozległą martwicę choroby, jak to widzimy w ostrym żółtym zaniku wątroby. W tej chorobie towarzyszą żółtaczce duże krwawienia z nosa, żołądka, jelit oraz wylewy krwawe do narządów żółtaczkach zakaźnych, niezależnie od zarazka wywołującego, zmiany anatomiczne w wątrobie mają w zasadzie jednakowy charakter. Upośledzenie czynności wątroby następuje jednak nawet przy małych zmianach anatomicznych. Przede wszystkim są to zabur...

Najnowsze zdjęcia w galerii eginekologwarszawa.edu:

327#fosfeny , #prestigio psp 5457 duo allegro , #rak nabłonkowy , #ginekolog endokrynolog warszawa , #allegro kurtki pikowane , #eskulap żary rejestracja , #rak podstawnokomórkowy rokowania , #polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje , #stolec owczy , #błona odblaskowa ,