Ogólnoświatowa mapa polimorfizmu Plasmodium falciparum K13-Propeller ad 5

Wartości procentowe dla Czadu i Gambii pochodziły z próbki o wielkości mniejszej niż 50. Szczegóły dotyczące pobierania próbek i zróżnicowania K13 w zależności od kraju podano w tabelach S4, S5 i S7 oraz na rysunku S3 w dodatkowym dodatku. CAR oznacza Republikę Środkowoafrykańską. Ryc. 2. Ryc. 2. Rozkład częstości alleli K13 typu dzikiego. Pokazane są rozkłady allelu K13 dzikiego typu w Azji (panel A) i na całym świecie (panel B). Obszary, w których malaria jes...

Zaburzenia ze strony ukladu nerwowego

Zaburzenia ze strony układu nerwowego wyrażają się w uporczywym swędzeniu skóry, co występuje w 20 % przypadków żółtaczki mechanicznej. Swędzenie skóry nie zależy od ilości nagromadzonej w niej bilirubiny, lecz od podrażnienia zakończeń nerwowych skóry lub kory mózgowej kwasami żółciowymi lub innymi trującymi wytworami krążącymi we krwi. Zaburzenia pochodzące z kory mózgowej przejawiają się stanami przygnębienia, odczuwania gorzkiego smaku, niekiedy zaś widzeniem o...

Patologia molekularna chorób autoimmunologicznychAautimmimmunity: Physiology and Disease

Sceptycyzm, który kiedyś zwyciężył, gdy temat autoimmunizacji pojawił się w dyskusji, lub kiedy tak zwana choroba autoimmunologiczna weszła w diagnostykę różnicową, jest dziś trudna do docenienia. Dogmat czasu - era, która rozpoczęła się około 1930 r. I zakończyła się ostatecznie około 1960 r. - polegała na tym, że przeciwciało nie może być autoprzeciwciałem. To przypuszczenie skłoniło rozsądnych ludzi do wynalezienia etykiet, takich jak substancje powlekające er...

Wpływ prawastatyny na zdarzenia wieńcowe po zawale mięśnia sercowego u pacjentów ze średnimi poziomami cholesterolu cd

Warunkową regresję logistyczną zastosowano w analizie danych z badania walidacyjnego do kontroli przypadku, z wykorzystaniem podobnych metod selekcji zmiennych. Ze względu na dużą liczbę porównań statystycznych dokonanych w badaniu odkrywczym, przedstawione wartości P należy interpretować ostrożnie. Aby ułatwić tę interpretację, podajemy wartości P, które pozostałyby znaczące przy stosowaniu tradycyjnych poprawek Bonferroniego do wielokrotnych porównań. Spośród 20 zbadany...

Najnowsze zdjęcia w galerii eginekologwarszawa.edu:

327#eskulap żary rejestracja , #rak podstawnokomórkowy rokowania , #polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje , #stolec owczy , #błona odblaskowa , #garnuszek na klocuszek allegro , #ginekolog na nfz białystok , #jak zmierzyć rozmiar biustu , #choroba weila , #depulpin ,