FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK

Czynnikiem wywołującym tego rodzaju żółtaczkę hemolityczną jest odmienność grup krwi matki i płodu w stosunku do, czynnika Rb. , Jeżeli płód ma w swojej krwi czynnik Rh, matka zaś nie posiada go, to we krwi matki powstają hemaglutyniny skierowane, przeciwko, krwinkom płodu. Aglutyniny przeciw-Rh przechodzą przez łożysko z matki do płodu wywołując rozpad jego krwinek. Następuje, więc uodpornienie matki, której ciała odpornościowe niszczą krwinki płodu. FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA NEREK Czynność ustroju tylko wtedy może się odbywać prawidłowo, gdy bezużyteczne a często szkodliwe dla niego wytwory przemiany materii zostaną usunięte na zewnątrz. Wytwory szkodliwe lub nieużyteczne powstające w związku z procesami przemiany materii zostają z komórek wydalone do istoty międzykomórkowej, skąd przedostają się do krwi. Krew, więc zarówno w okresie spoczynku ustroju, jak i zwłaszcza podczas jego pracy zawiera dużo różnych wytworów, których nagromadzenie się w większej ilości mogłoby wywołać ciężkie zatrucie i śmierć ustroju. Krew, zatem musi być stale oczyszczana z różnych szkodliwych wytworów, które muszą być wydalone na zewnątrz. Taką czynność wydalniczą spełniają przede wszystkim nerki, które są złożonym narządem gruczołowym. [patrz też: polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje, garnuszek na klocuszek allegro, stolec owczy ]

Powiązane tematy z artykułem: garnuszek na klocuszek allegro polskie towarzystwo ginekologiczne rekomendacje stolec owczy