Faza 3 Próby Ieksekizumabu w umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy nazębnej ad 6

Zmierzone odpowiedzi to wynik sPGA wynoszący 0 lub 1, PASI 75, PASI 90 i PASI 100. Brakujące wartości zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Wysokie wskaźniki odpowiedzi zaobserwowane w okresie indukcji utrzymywały się na ogół w długim okresie przedłużenia w badaniu UNCOVER-3 (ryc. 2). Większość pacjentów utrzymywała lub osiągała prawie całkowitą rozdzielczość (PASI 90) lub całkowitą rozdzielczość (PASI 100) łuszczycy w ciągu 60. tygodnia.
Randomizowany okres wycofania (UNCOVER-1 i UNCOVER-2)
Rycina 3. Rycina 3. Zgodność odpowiedzi podczas Tygodni Utrzymania 12 do 60 wśród Pacjentów, którzy mieli odpowiedź sPGA 0 lub w Tygodniu 12 (UNCOVER-1 i UNCOVER-2). Pacjenci, którzy mieli wynik sPGA 0 lub na zakończenie okresu indukcji (12. tydzień) badań UNCOVER-1 i UNCOVER-2 losowo przydzielono ponownie do otrzymywania 80 mg iksukizumabu co 4 tygodnie, 80 mg iksukizumabu co 12 tygodni lub placebo. Pokazano odsetek pacjentów, którzy uzyskali wynik sPGA 0 lub w 12 tygodniu w połączonych badaniach UNCOVER-1 i UNCOVER-2, którzy utrzymali lub osiągnęli wynik sPGA 0 lub (Panel A) i którzy utrzymali lub osiągnęli odpowiedź PASI 75 (panel B) podczas randomizowanego okresu karencji (tygodnie od 12 do 60). Pacjenci, którzy uzyskali wynik sPGA wynoszący 0 lub na końcu okresu indukcji, zostali losowo przydzieleni do losowego okresu karencji, aby otrzymywać 80 mg ikeksizumabu co 4 tygodnie, 80 mg iksukizumabu co 12 tygodni lub placebo. Brakujące wartości zostały przypisane jako brak odpowiedzi. Odsetek pacjentów, którzy mieli stałą odpowiedź na ixekizumab do 60. tygodnia (ci, którzy utrzymali wynik sPGA 0 lub lub odpowiedź PASI 75) był znacznie wyższy w grupie, która nadal otrzymywała ixekizumab w tygodniach od 12 do 60 niż w grupa, która otrzymywała placebo w tygodniach od 12 do 60 (p <0,001 dla wszystkich porównań). Ta analiza wyklucza późniejsze wyniki dla pacjentów, którzy uzyskali wynik sPGA równy 3 lub więcej podczas każdej wizyty, ale mogli następnie odzyskać odpowiedź, kontynuując przyjmowanie iksekizumabu co 4 tygodnie.
Wśród pacjentów, którzy uzyskali wynik sPGA równy 0 lub w 12 tygodniu i weszli do randomizowanych okresów karencji w badaniach UNCOVER-1 i UNCOVER-2, 73,8% pacjentów losowo przydzielonych do ixekizumabu co 4 tygodnie utrzymało wynik sPGA 0 lub w tygodniu 60; Odpowiednie stawki dla losowo przydzielonych do ixekizumabu co 12 tygodni lub placebo wynosiły odpowiednio 39,0% i 7,0%. Gdy pacjenci byli analizowani osobno zgodnie z reżimem iksukizumabu podczas okresu indukcji, wynik sPGA wynoszący 0 lub do 60 tygodnia był konsekwentnie utrzymywany przez 78,3% pacjentów w 2-tygodniowej grupie dawkowania, którzy kontynuowali przyjmowanie każdego leku. Schemat 4-tygodniowy w randomizowanym okresie karencji oraz 68,7% pacjentów w grupie otrzymującej 4-tygodniową dawkę, którzy nadal otrzymywali schematy co 4 tygodnie w randomizowanym okresie karencji; u żadnego z tych pacjentów nie zaobserwowano zaostrzenia łuszczycy, które dało wynik 3 sPGA lub wyższy w dowolnym punkcie między 12. tygodniem a 60. tygodniem (fig. 3A). Podobnie wysokie wskaźniki utrzymywały się lub osiągały między 12 a 60 tygodniem w przypadku innych miar odpowiedzi wysokiego poziomu (PASI 75 [Figura 3B] i PASI 90 i PASI 100 [Fig.
[więcej w: ginekolog na nfz białystok, prestigio psp 5457 duo allegro, prestigio psp 5457 duo ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog na nfz białystok prestigio psp 5457 duo prestigio psp 5457 duo allegro