CZYNNIKI BIOLOGICZNE

CZYNNIKI BIOLOGICZNE. 1. Drobnoustroje Zewnętrzne czynniki biologiczne, wywołujące chorobę, którymi szczegółowo zajmuje się mikrobiologia, są najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie. Tymi chorobotwórczymi czynnikami są przede wszystkim drobnoustroje; zwane także zarazkami, które w świecie mogą występować albo jako drobnoustroje widoczne pod mikroskopem, widoczne tylko w tramikroskopach. Zarazki, które wtargną do ustroju, wywołują w nim chorobę zakaźną. Każda choroba zakaźna jest zawsze wywołana przez określony swoisty zarazek, który wywołuje tylko właściwą sobie chorobę zakaźną. Pałeczka np. duru brzusznego wywoła tylko dur brzuszny, zarazek czerwonki wywoła tylko czerwonkę, zarazek duru plamistego tylko dur plamisty, zarazek zapalenia, płuc tylko zapalenie płuc, zarazek odry tylko odrę itd. Jeżeli zarazki krążą w krwi to wywołują niekiedy ogólne posocznice, niezależnie od swoistości zarazków i bez swoistych innemu zarazkowi objawów choroby zakaźnej. Chorobę zakaźną należy rozumieć jako zespół zjawisk, które powstają w związku z wtargnięciem i rozmnażaniem się zarazków w ustroju. [patrz też: usg jamy brzusznej wrocław, sok z buraka czerwonego przepis, wyniki tsh interpretacja ]

Powiązane tematy z artykułem: sok z buraka czerwonego przepis usg jamy brzusznej wrocław wyniki tsh interpretacja