Ciala trujace

Ciała trujące Większość zarazków wytwarza swoiste era a trujące, tzw. egzotos które są wytworami przemiany materii zarazków, po wchłonięciu zaś tych wytworów do krwi powstaje -zatrucie ustroju. Prócz tego mogą uwalniać się z rozpadłych ciał bakteryjnych i ich rozpuszczenia jako tzw. endotoksyny. Jady bakteryjne mają powinowactwo do różnych tkanek i narządów: dając charakterystyczne objawy chorobowe. Jady więc w zasadzie nadają chorobie swoisty obraz ogólnego schorzenia ustroju. Cierpią jednak nie tylko narządy lub tkanki, do których zarazki mają powinowactwo, lecz cały ustrój. Jeżeli dla przykładu weźmiemy dur brzuszny, to widzimy, że anatomicznie proces chorobowy rozwija się w kępkach Peyera w postaci owrzodzeń. Jady jednak wytwarzane przez zarazki duru brzusznego, przedostając się do krwi, wywołują ciężkie obrazy ogólnego zatrucia z zamroczeniem świadomości słowem powstaje ciężki przebieg choroby, mimo niekiedy małych zmian anatomicznych w jelitach. Jeżeli ustrój nie może z tych czy innych powodów uruchomić dostatecznych mechanizmów obronnych, to sprawa chorobowa rozwijając się doprowadza do śmierci ustroju. Innym przykładem może być błonica. Zarazek błonicy, rozwijający się na błonach śluzowych gardła, wytwarza bardzo silne jady, które już w krótkim czasie mogą doprowadzić do śmierci ustroju z porażenia układu przewodzącego serca. [więcej w: stolec owczy, prestigio psp 5457 duo, depulpin ]

Powiązane tematy z artykułem: depulpin prestigio psp 5457 duo stolec owczy