Brak zólci w jelitach acholia uposledza trawienie tluszczów

Brak żółci w jelitach acholia upośledza trawienie tłuszczów. Kał przybiera barwę szarogliniastą, zawiera dużo tłuszczów, ma przykrą woń w związku z rozwijającymi się procesami fermentacyjno-gnilnymi. W późniejszych okresach żółtaczki ruchy jelitowe zostają upośledzone w związku z utratą napięcia mięśniówki jelit i powstają zaparcia. Długotrwałe nacieczenie barwnikami żółciowymi komórek trzustki prowadzi do jej przewlekłych stanów zapalnych z rozrostem tkanki łącznej pancreatitis chronica. Dotyczy to również nerek, w których może powstać zapalenie połączone z nerczycą. W bardzo wczesnym okresie żółtaczki mechanicznej zjawiają się w moczu części składowe żółci, głównie barwniki żółciowe. Występują one nawet wcześniej niż żółte zabarwienie skóry. Kwasy żółciowe również przechodzą do moczu, lecz w znacznie mniejszym stopniu niż barwniki. W miarę pogłębiania się żółtaczki mechanicznej kwasy żółciowe, mogą nawet znikać z moczu, gdyż wątroba w żółtaczce wytwarza ich znacznie mniej. W żółtaczkach mechanicznych, w których żółć nie wydziela się do światła jelita, urobilina nie pojawia się w moczu. Jeżeli natomiast nawet małe ilości żółci przechodzą do jelit, w moczu stwierdza się urobilinę. [więcej w: fosfenyia estetyczna, stolec owczy, fosfeny ]

Powiązane tematy z artykułem: fosfeny stolec owczy trawka marzeń cda